AANMELDEN

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind(eren) aanmelden? Welkom! 

De centrale aanmelding vindt normaal gesproken in januari plaats, maar door de coronamaatregelen wordt deze verplaatst naar 1 maart 2022. U kunt uw kind ook digitaal aanmelden voor het schooljaar 2022 - 2023 middels de hieronder staande formulieren. 

Mocht u nog geen kinderen op onze school hebben dan kunt u in de corona periode ook gebruik maken van een persoonlijk kennismakingsgesprek. Aan de ouders waarvan we al een leerling op onze school hebben vragen we de aanmelding digitaal in te sturen naar info@coninxhof.nl Wilt u een kopie van het paspoort/identiteitsbewijs van uw kind meesturen. Als het ingevulde BSN op het aanmeldformulier correct is, vernietigen we deze kopie.

Informatie passend onderwijs: klik hier.

Klik hier om het aanmeldformulier vooraanmelding te downloaden (klik hier voor de Engelse versie). Klik hier voor bijlage 1 medicijnen en allergieën.

AANGEMELD, EN DAN?
Klik hier voor de informatie die u nodig heeft ná de aanmelding van uw kind(eren) op Coninxhof.