AANMELDEN

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind(eren) aanmelden? Welkom! 

Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden in een persoonlijk gesprek met de locatieleider. Samen vult u het aanmeldformulier in. Het aanmeldformulier kunt u hieronder ook downloaden. Zo kunt u thuis alvast velden zelf invullen. In het gesprek geeft u ook aan of uw kind naar verwachting extra ondersteuning nodig heeft. 

Informatie passend onderwijs: klik hier.

Klik hier om het aanmeldformulier deel 1 vooraanmelding te downloaden. Klik hier voor het aanmeldformulier deel 2 intakeformulier. Klik hier voor bijlage 1 medicijnen en allergieën.

AANGEMELD, EN DAN?
Klik hier voor de informatie die u nodig heeft ná de aanmelding van uw kind(eren) op Coninxhof.