AANMELDEN

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind(eren) aanmelden? Welkom! 

De centrale aanmelding van 25 januari 2021 is geannuleerd. U kunt uw kind nu digitaal aanmelden voor het schooljaar 2021 - 2022 middels de hieronder staande formulieren. De uiterste aanmelddatum is 31 maart 2021. 

Mocht u nog geen kinderen op onze school hebben dan kunt u in de corona periode ook gebruik maken van een persoonlijk kennismakingsgesprek. Aan de ouders waarvan we al een leerling op onze school hebben vragen we de aanmelding digitaal in te sturen naar info@coninxhof.nl Wilt u een kopie van het paspoort/identiteitsbewijs van uw kind meesturen. Als het ingevulde BSN op het aanmeldformulier correct is, vernietigen we deze kopie.

Informatie passend onderwijs: klik hier.

Klik hier om het aanmeldformulier deel 1 vooraanmelding te downloaden. Klik hier voor het aanmeldformulier deel 2 intakeformulier. Klik hier voor bijlage 1 medicijnen en allergieën.

AANGEMELD, EN DAN?
Klik hier voor de informatie die u nodig heeft ná de aanmelding van uw kind(eren) op Coninxhof.