AANMELDEN

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind(eren) aanmelden? Welkom! 

De centrale aanmelding van 25 januari 2021 is geannuleerd. U kunt uw kind nu digitaal aanmelden voor het schooljaar 2021 - 2022 middels de hieronder staande formulieren. De uiterste aanmelddatum is 31 maart 2021. 

Mocht u nog geen kinderen op onze school hebben dan kunt u in de corona periode ook gebruik maken van een persoonlijk kennismakingsgesprek. Aan de ouders waarvan we al een leerling op onze school hebben vragen we de aanmelding digitaal in te sturen. Wilt u een kopie van het paspoort/identiteitsbewijs van uw kind meesturen. Als het ingevulde BSN op het aanmeldformulier correct is, vernietigen we deze kopie.

Informatie passend onderwijs: klik hier.

Klik hier om het aanmeldformulier deel 1 vooraanmelding te downloaden. Klik hier voor het aanmeldformulier deel 2 intakeformulier. Klik hier voor bijlage 1 medicijnen en allergieën.

AANGEMELD, EN DAN?
Klik hier voor de informatie die u nodig heeft ná de aanmelding van uw kind(eren) op Coninxhof.