KENNISMAKEN


Op zoek
U bent op zoek naar een basisschool voor uw kind(eren). Mogelijk gaat uw kind voor het eerst naar school of bent u zich aan het oriënteren voor de overstap naar een andere basisschool. Een keuze waar u goed over na wilt denken en die u weloverwogen wilt maken.  U gaat tenslotte voor (minimaal) acht jaar een verbinding aan met school.
Onze website geeft al een eerste indruk van Coninxhof. Tijdens een gesprek vertellen wij graag meer over onze school. We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt en een goed beeld krijgt van onze school. 

Op bezoek
Wilt u persoonlijk kennis komen maken met onze school? Dan bent u van harte welkom op onze open dagen of op een ander moment. U kunt gebruik maken van onderstaand contactformulier of direct contact opnemen met onze locatieleider Danielle Wijnen via d.wijnen@spovenray.nl .

Al nieuwsgierig geworden naar onze school? Bekijk dan alvast eens de virtuele tour. 

V I R T U E L E   T O U R  B A S I S C H O O L  C O N I N X H O F 

 

Kennismaking Coninxhof

Wij vragen om een telefoonnummer zodat we met u contact kunnen opnemen wanneer een afspraak onverhoopt niet door kan gaan. 
* Verplichte velden

Ik wil mijn kind graag aanmelden.