INSTRUCTIEVIDEO'S

Op deze pagina treft u een aantal instructievideo's aan. Deze video's geven in hoofdlijnen weer hoe de lesstof op onze school gegeven wordt. Zo krijgt u een beeld van de didactiek bij bijvoorbeeld spelling en rekenen. Heeft u specifieke vragen hoe u het beste uw kind thuis kunt helpen met leren, neem dan contact op met de groepsleerkracht.


ALGEMEEN
Op www.wijzeroverdebasisschool.nl treft u informatie, oefentips en werkbladen aan voor rekenen en spelling in de groepen 3 t/m 8. Ook heeft Wijzer over de Basisschool een aantal video's waarin er uitgelegd wordt wat er in een bepaalde jaargroep aan bod komt. De video's staat op hun website of op hun YouTube-kanaal. Volg ze op Facebook of volg hun YouTube-kanaal. 

SPELLING
Wij werken met de methode Taal Actief in de groepen 3 t/m 8. Taal Actief heeft naast taal- en woordenschat ook spellingaanbod. In onderstaand YouTube-filmpje wordt de stappenkaart van spelling uitgelegd. Na het bekijken van dit filmpje weet u bijvoorbeeld wat klankgroepen zijn en waarom het woord 'lopen' niet als 'loopen' wordt geschreven. 

Spelling - uitleg stappenkaart spelling
 

 
REKENENTAAL

 
- aan deze pagina wordt nog gewerkt -