KLANKBORDGROEP 


In schooljaar 2015-2016 is de klankbordgroep 'Evalueren om te Leren' opgestart. Zoals onder meer op de pagina  van onze schoolontwikkeling  'Evalueren om te Leren' staat vermeld, neemt deze onderwijsverbetering een belangrijke plaats in op Coninxhof.  Op de genoemde pagina vindt u achtergrondinformatie en recente nieuwsberichten. 

In het proces van ontwikkelingen, bij leerlingen, leerkrachten en op schoolniveau, is het geven, vragen en ontvangen van feedback belangrijk. Ouders betrekken bij deze onderwijsinhoudelijke ontwikkeling zorgt ervoor dat de school feedback kan ontvangen en feedback kan vragen. Op deze wijze kunnen we, samen met ouders, bouwen aan het onderwijs op Coninxhof. 

Hieronder zijn de notulen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep in te zien. Tevens kunnen de presentaties bekeken worden. 
Voor schooljaar 2016-2017 ligt er bij ouders en het team de behoefte om verder te gaan met deze klankbordgroep. Dit biedt ook de mogelijkheid om voor andere geÔnteresseerde ouders hier plaats in te nemen. Bent u graag als ouder betrokken bij de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling op school en wilt u hier samen met de school over in gesprek gaan, geef u dan op. Neem contact op met DaniŽlle Wijnen (d.wijnen@coninxhof.nl). 

Klankbordgroep 2016-2017
Verslag klankbordgroep 25 januari 2017.pdf

Klankbordgroep - mei
Notulen klankbordgroep 18-5-2016
Presentatie klankbordgroep 18-5-2016

Klankbordgroep - februari
Notulen klankbordgroep 17-2-2016
Presentatie klankbordgroep 17-2-2016