LINKS EN DOWNLOADS
 
 
Algemeen
Rekenen
Spelling

Regels spellingonderwijs
Klik hier voor de regels van de methodiek van Josť Schraven die wij op school gebruiken bij spelling. 

Uitleg klankvoet au ei i.pdf
Klankgebaren Josť Schraven: filmpje
Klankgebaren Josť Schraven: schrijven

Taal en Lezen