LINKS EN DOWNLOADS
 
 
Algemeen
Rekenen
Spelling

Regels spellingonderwijs
Klik hier voor de regels van de methodiek van José Schraven die wij op school gebruiken bij spelling. 

Uitleg klankvoet au ei i.pdf
Klankgebaren José Schraven: filmpje
Klankgebaren José Schraven: schrijven

Taal en Lezen