LEERLINGEN


Al een aantal jaren hebben we op onze school een leerlingpanel.

Wat is een leerlingpanel?
  • Het leerlingpanel is een open gesprek van kinderen met en o.l.v. de directeur over alles wat kinderen bezighoudt op school. Het gesprek kan gaan over diverse onderwerpen.
  • Het leerlingpanel biedt kinderen de mogelijkheid vragen te stellen.
  • Het leerlingpanel biedt de gelegenheid om mee te denken over ontwikkelingen waarmee kinderen rechtsreeks te maken hebben.
  • Het leerlingpanel zal zich niet bezighouden met het praten over andere kinderen, leraren en ouders.
  • Het leerlingpanel kan geen beslissingen nemen.
Wat willen we met een leerlingpanel bereiken?
  • Het betrekken van kinderen bij thema's en onderwerpen die door school en kinderen belangrijk worden gevonden.
  • Het aan kinderen duidelijk maken waarom de school keuzes maakt of heeft gemaakt.
  • Het achterhalen wat voor kinderen belangrijk is, hoe zij denken over bepaalde zaken.
  • Voor elke bijeenkomst van het leerlingpanel wordt een agenda opgesteld door een voorbereidingsgroep.
De notulen van het leerlingpanel vindt u in de boekenkast van het ouderportaal.