ICTICT
Op deze pagina kunt u alle ontwikkelingen volgen die te maken hebben met ICT.
ICT vormt een belangrijk onderdeel in ons onderwijs op Coninxhof. Dit hebben we ook meegenomen in ons koersplan en onze missie en visie. De punten uit deze missie/visie die betrekking hebben op ICT staan hieronder vermeld: 

Aansluitend bij de missie en visie van SPOVenray zien wij het als onze opdracht om, samen met ouders/verzorgers, een kleurrijke school te zijn waar goed onderwijs gegeven wordt omdat:
  • er professionals werkzaam zijn die zich continu ontwikkelen;
  • leerlingen leren hoe ze effectief, efficiënt en verantwoord ICT gebruiken;
  • ICT ingezet wordt ter verrijking van ons onderwijsaanbod. 
Samen met het team en onze ICT-ambassadeur Stijn, zorgen we voor de uitwerking van onze plannen. Onze aandacht gaat dit schooljaar uit naar het versterken van onze infrastructuur, mediawijsheid bij de leerlingen, leerling- en leerkrachtcompetenties en ICT in de onderbouw. 
Tevens zijn we dit schooljaar gestart met het ouderportaal. Op deze pagina treft u meer informatie aan over het ouderportaal.  

November 2015
Op 20 oktober is er, in samenwerking met basisschool de Keg, een informatieavond georganiseerd voor ouders met als thema social media. Informatie vanuit deze avond kunt u hieronder downloaden. 
Whatsapp privacy instellingen april 2015.pdf
Wat is Instagram en privacy instellingen aanpassen maart 2015 OmC.pdf
Tips Veilig Internetten 2015.pdf
Facebook privacy instellingen aanpassen.pdf