SCHOOLONTWIKKELING

Via deze pagina willen we u op de hoogte houden van onze huidige schoolontwikkelingen die voortkomen uit onze vernieuwde missie en visie. Deze missie en visie is herschreven in schooljaar 2014-2015  en vormt het uitgangspunt voor ons onderwijs. We zijn volop in ontwikkeling en willen dit graag met u delen en daarom hebben wij een aantal pijlers toegelicht op deze drie pagina's.  
 
    
Studiedagen en lesvrije momenten 2018-2019