TEVREDENHEIDSPEILINGEN

In schooljaar 2019 - 2020  gaat een tevredenheidsonderzoek op alle scholen van Stichting Primair Onderwijs Venray onder ouders en leerlingen van start. Dit onderzoek vindt plaats in de periode tot de kerstvakantie. Het oudertevredenheidsonderzoek vindt plaats onder alle ouders, het leerlingtevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.

Onderstaand kunt u beide samenvattingen van de laatst gehouden tevredenheidspeilingen in schooljaar 2013 - 2014 bekijken.

Leerlingtevredenheidspeilingen Coninxhof 2013-2014
Oudertevredenheidspeilingen Coninxhof 2013-2014