TEVREDENHEIDSPEILINGEN

In schooljaar 2019 - 2020  heeft een tevredenheidsonderzoek op alle scholen van Stichting Primair Onderwijs Venray onder ouders en leerlingen plaatsgevonden. De informatie is met de ouders van Coninxhof gedeeld.