TEVREDENHEIDSPEILINGEN

In schooljaar 2019 - 2020  heeft een tevredenheidsonderzoek op alle scholen van Stichting Primair Onderwijs Venray onder ouders en leerlingen plaatsgevonden. De informatie is met de ouders van Coninxhof gedeeld.

 
Agenda
01augustus2021
Zomervakantie
02augustus2021
Zomervakantie