DOCUMENTATIE

Veel informatie aangaande zaken vindt u ook in de informatiegids 2021-2022.

Aanmelden leerlingen
Aanmeldformulier
Aanmeldformulier Engelse versie

Gezondheid
Checklist hoofdluis voor ouders
http://www.hoofdluiscampagne.nl/
Vragen en antwoorden - hoofdluis
Folder RIVM - hoofdluis
www.ggd.nl
Wegwijzer Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Medicijngebruik
Klik hier voor het protocol 'Medicijnverstrekking en medisch handelen op de basisschool'.

Pestprotocol
Pestprotocol BS Coninxhof  

ICT
Sociale media zoals Facebook, LinkedIn en andere beeldbanken bieden de mogelijkheid om te 
laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van SPOVenray. Het kan ook worden gezien als een leermiddel. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan voor zowel leerkrachten, leerlingen en ouders.
Klik hier om het protocol te bekijken. 

Thuis in onderwijs
Thuis in onderwijs: wegwijs voor ouders.
Wijzer over de basisschool.

Toestemmingsformulier
Toestemmingsformulier kinderen tijdens schooltijden zonder begeleiding