! NIEUWS ! 

Nieuw aanbod: Dagopvang bij KC Veltum

Vanaf maart 2020 is er op kinderopvanglocatie KC Veltum in de wijk Veltum ook dagopvang mogelijk. Dit aanbod is een aanvulling op de al bestaande peuteropvang en de voor- en naschoolse opvang.

Kinderopvang 't Nest is al langer actief in Venray en omgeving. In het huidige aanbod bleek dat er groeiende vraag was naar opvang, zowel in buitenschoolse opvang als in peuteropvang. In overleg met de scholen is daarom de mogelijkheid bekeken om bij KC Veltum ook dagopvang te gaan starten. Hier blijkt voldoende animo voor te zijn. Vandaar de keuze om per maart 2020 het opvangaanbod uit te breiden met dagopvang. Dit betekent dat u ook kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar een dagdeel of een hele dag naar KC Veltum kunt brengen. 

Inschrijven voor dagopvang op deze locatie is vanaf nu mogelijk via deze link (https://www.kinderopvanghetnest.nl/inschrijven-2017). 

Heeft u vragen over dagopvang op deze locatie? Neem dan contact met ons op. 
Kinderopvang 't Nest

Kinderopvang 't Nest biedt professionele kinderopvang aan nul- tot dertienjarigen in de gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas.

We streven naar een hoge pedagogische kwaliteit, waarin het kind centraal staat. We zijn een wezenlijke schakel in de doorgaande ontwikkelingslijn van de aan ons toevertrouwde kinderen. Samen met ouders, onderwijs en allerlei kindgerichte instellingen leveren we een bijdrage aan deze ontwikkelingslijn. Wij werken samen vanuit een gezamenlijk denkkader: wat willen we met de kinderen bereiken Wat is daarvoor nodig? Wat is ieders rol daarbij?

In onze pedagogische visie staan de begrippen 'kijk, volg en daag uit' centraal.
We kijken objectief en bewust naar de eigenheid van kinderen en luisteren actief. We volgen door goed in contact te blijven met de kinderen en hen letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven; we leven ons in en sluiten aan bij de behoeften van kinderen. We dagen uit door aan te bieden, te stimuleren, te (laten) doen en te vernieuwen, om zo de talenten van ieder kind te ontwikkelen.

We besteden aandacht aan een goede, zorgvuldige wederzijdse kennismaking en een goede, regelmatige informatie-uitwisseling. In het begin is dit bij de eerste rondleiding, daarna de intake en het wennen, vervolgens bij de dagelijks haal- en brengcontacten en de oudergesprekken. Een goede afstemming met de ouders is van groot belang voor het kind.

Ons aanbod binnen Kindcentrum Veltum-Coninxhof

Binnen kindcentrum Veltum-Coninxhof wordt alleen het peuterprogramma aangeboden. Kindcentrum Veltum-Coninxhof is een VVE-gecertificeerde locatie.

Peuteropvang (2-4 jaar)

De peuteropvang is gedurende schoolweken geopend van 8.30 tot 12:00.
Kinderen komen minimaal twee dagdelen en krijgen een gericht aanbod van uitdagende voorschoolse activiteiten.
Het totale aanbod vindt u op onze website: www.kinderopvanghetnest.nl.

Wilt u graag een rondleiding of een vrijblijvend gesprek, wij maken graag tijd voor u!


Kindcentrum Coninxhof-Veltum

Peuteropvang

Tel: 06-11442089

 

Senior Pedagogisch Medewerker 
 

Leonie Delsing

Tel: 06-51182453

 

Hoofdkantoor 't Nest
Tel: 077-3661955