OVERBLIJVEN

Aan- of afmelden
Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor het overblijven (tussenschoolse opvang) als u uw kind voor het eerst wilt aanmelden bij de tussenschoolse opvang.
Wilt u uw kind voor een dag aan- of afmelden, gebruik dan de website van het ouderportaal. Dit is niet mogelijk via de app. Wilt u uw kind op de dag zelf af- of aanmelden? Stuur dan een mail naar overblijven@coninxhof.nl . 


Overblijven
Het is mogelijk dat de kinderen in de middagpauze overblijven op school. Vanaf 12.00 uur houden overblijfmedewerksters toezicht op de kinderen die overblijven. De kinderen van groep 5 t/m 8 eten van 12:00-12:20 uur, daarna gaan ze naar buiten. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan eerst naar buiten, zij komen om 12:20 naar binnen en eten dan hun brood op.

Om het overblijven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen hebben de volgende afspraken tijdens het overblijven:
* minimaal 15 minuten aan tafel blijven zitten;
* eten en aan tafel;
* aanschuiven op open plekken;
* respect voor overblijfouders en andere overblijvers.

We vinden het erg belangrijk dat het overblijven een gezellig samen zijn is.
Indien de kinderen zich niet aan de gemaakte afspraken houden nemen we de volgende maatregelen:

Stap 1: ouders worden door leerkracht aangesproken op het gedrag van kind.
Stap 2: officiële waarschuwing; brief van directie aan ouders.
Stap 3: mocht het gedrag van het kind geen verbetering laten zien, dan zal de directeur eenzijdig besluiten het kind (tijdelijk) niet langer toe te laten tot het overblijven op school in de middagpauze. De duur wordt in overleg bepaald.

Indien er vragen of opmerkingen zijn over het overblijven kunt U contact opnemen met Anky Gelden 06- 235143346 en Muruwet Őzsin 06-45651145. Aanmelden graag via het ouderportaal.

Kosten
Vanaf 2017-2018 starten we bij het overblijven naar een nieuw betalingssysteem. Er zal géén gebruik meer worden gemaakt van de muntjes. In plaats hiervan krijgt u aan het einde van de maand een overzicht van de dagen waarop uw kind heeft overgebleven en het te betalen bedrag (€ 1,00 per keer). In de week nadat u de brief heeft ontvangen, dient het bedrag voldaan te worden. Dit doet u door middel van de brief en het te betalen bedrag in een gesloten envelop te retourneren. U kunt dit aan uw kind mee geven of u kunt het zelf bij ons afgeven. Wij zijn op school aanwezig op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 uur tot 13.00 uur. Mocht u nog muntjes over hebben kunt u die in de eerste maand (september '17) nog inleveren.

Voor vragen kunt u terecht bij Murwet en/of Anky. U kunt ook een mail sturen aan Anky, mailadres familiegelden@outlook.com.