MISSIE EN VISIE

Klik hier voor het volledige koersplan 2019 - 2020.

Klik
hier voor de schoolgids 2019.
 


 
 
Coninxhof, daar zijn we samen kleurrijk!

Aansluitend bij de missie en visie van SPOVenray zien wij het als onze opdracht om, samen met ouders/verzorgers, een kleurrijke school te zijn waar goed onderwijs gegeven wordt omdat:
  • er een veilig pedagogisch en sociaal klimaat heerst waardoor leerlingen graag naar school gaan;
  • leerlingen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden effectief - zowel zelfstandig als coöperatief - kunnen leren, werken en spelen; 
  • de opbrengsten tijdens én na afloop van het leerproces met leerlingen en andere betrokkenen geëvalueerd worden, om daarmee het hoogst haalbare uit elke leerling te halen;
  • leerlingen mede-eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelproces waarin persoonlijke talenten, kritisch denken en probleemoplosvaardigheden gestimuleerd worden;
  • er professionals werkzaam zijn die zich continu ontwikkelen;
  • leerlingen leren hoe ze effectief, efficiënt en verantwoord ICT gebruiken;
  • ICT ingezet wordt ter verrijking van ons onderwijsaanbod. 

Meer weten over de schoolontwikkeling op Coninxhof? Kijk op deze pagina: schoolontwikkeling Coninxhof.