MISSIE EN VISIE

Klik hier voor het volledige koersplan 2021 - 2022.
Klik
hier voor de schoolgids 2021 - 2022.
Klik hier voor de informatiegids 2021 - 2022
Klik hier voor de werkwijze Eigenaarschap Leren Ontwikkelen

 


 
 
Coninxhof, daar zijn we samen kleurrijk!

Aansluitend bij de missie en visie van SPOVenray zien wij het als onze opdracht om, samen met ouders/verzorgers, een kleurrijke school te zijn waar goed onderwijs gegeven wordt omdat:
  • er een veilig pedagogisch en sociaal klimaat heerst waardoor leerlingen graag naar school gaan;
  • leerlingen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden effectief - zowel zelfstandig als coöperatief - kunnen leren, werken en spelen; 
  • de opbrengsten tijdens én na afloop van het leerproces met leerlingen en andere betrokkenen geëvalueerd worden, om daarmee het hoogst haalbare uit elke leerling te halen;
  • leerlingen mede-eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelproces waarin persoonlijke talenten, kritisch denken en probleemoplosvaardigheden gestimuleerd worden;
  • er professionals werkzaam zijn die zich continu ontwikkelen;
  • leerlingen leren hoe ze effectief, efficiënt en verantwoord ICT gebruiken;
  • ICT ingezet wordt ter verrijking van ons onderwijsaanbod.