TEVREDENHEIDSPEILINGEN

In schooljaar 2013-2014 zijn er wederom onder de ouders en leerlingen van onze school tevredenheidspeilingen afgenomen. De enquete geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen en de tevredenheid van de leerlingen over hun school.
Onderstaand kunt u beide samenvattingen van deze tevredenheidspeilingen bekijken.

Leerlingtevredenheidspeilingen Coninxhof 2013-2014
Oudertevredenheidspeilingen Coninxhof 2013-2014