Overzicht nieuws : Schoolontwikkeling: Evalueren om te Leren

21-02-2016
| Een tussenevaluatie in een filmpje.
Klankbordgroep
25-11-2015
| Evalueren om te Leren
Sparren met studenten
24-11-2015
| Opleiding Master Leren en Innoveren