Nieuwsbericht (week 24)

16-06-2022
Social Schools
Heeft u zich al aangemeld voor Social Schools? Dinsdag 14 juni zijn alle uitnodigingen per mail verstuurd. U heeft nog tot 1 juli de tijd om uw account te activeren in Social Schools. Zo blijft u, net zoals via ouderportaal, op de hoogte. We hebben de informatiebrief van vorige week nogmaals toegevoegd.

Parkeerhaven voor de BSO
Bij het schoolplein van groep 1-2 is een parkeerhaven voor de BSO. Het is wellicht niet altijd even duidelijk dat deze plek voor en na schooltijd gereserveerd is voor de naschoolse opvang die met auto's of busjes de kinderen komen ophalen. Aangezien de kinderopvang meerdere kinderen moeten vervoeren, kunnen zij hier veilig parkeren. We verzoeken ouders deze parkeerhaven dan ook vrij te houden voor de BSO. 

perkeren.JPG

Uitnodigen gesprekkenplanner
Vanaf 1 juli lanceren wij Social Schools (het nieuwe platform dat ouderportaal vervangt). We blijven nog wel een korte periode ouderportaal gebruiken. Zo ook voor de gesprekkenplanner die wordt verstuurd op 1 juli. Vanaf 19u worden de uitnodigen voor de ouder-kindgesprekken verstuurd via ouderportaal (dus nog niet via Social Schools). U kunt ook gewoon intekenen via ouderportaal. We doen dit omdat deze manier bij iedereen bekend is en we zo nog de tijd hebben om te wennen aan het nieuwe platform. 

Luizencontrole
Onlangs hebben de screeningsouders een bijeenkomst van de GGD bijgewoond en zijn alle afspraken m.b.t. de controles weer opgepakt. Dit betekent dat voor de zomervakantie alle groepen een keer gecontroleerd worden op luizen door de screeningsouders. Hierover ontvangt u via de ouders of de leerkracht een bericht. In het nieuwe schooljaar zal in de eerste week ná elke vakantie standaard gescreend worden op luizen. 

Formatie 2022 - 2023
Tijdens de studiedag afgelopen maandag hebben we met het team gekeken naar de formatie van 2022 - 2023. Deze is zo goed als rond. We zullen u hierover vóór 1 juli over informeren via een brief op ouderportaal. 

klas.JPG

Studiedagen
De studiedagen voor 2022 - 2023 zijn gepland op de volgende data: 
  • vrijdag 23 september '22 (studiedag SPOV)
  • woensdag 12 oktober '22
  • maandag 14 november '22
  • donderdag 19 januari '23
  • dinsdag 7 maart '23
  • woensdag 19 april '23
  • maandag 12 juni '23 
Ouder-kind gesprekken
Op 6 en 7 juli staan de ouder-kindgesprekken gepland. Groep 1-2a heeft op dinsdag 5 juli i.p.v. donderdag 7 juli rapportgesprekken i.v.m. de diploma-uitreiking van Floor. Woensdag 6 juli blijft ongewijzigd.
Deze gesprekken zijn niet verplicht en u kunt dus zelf aangeven of u een gesprek wenst. De rapportgesprekken van groep 7 zijn wel verplicht i.v.m. het pré-advies.
Op donderdag 30 juni gaat het rapport mee naar huis. U kunt tot vrijdag 1 juli 12.00 uur de groepsleerkracht een bericht sturen als u graag een gesprek wenst. Op basis van het aantal gesprekken, wordt de gesprekkenplanner op vrijdag 1 juli 19.00 uur verstuurd. Als u niets doorgeeft aan de leerkracht, ontvangt u dus ook geen uitnodiging voor een gesprek. 

Gevonden voorwerpen en fruitbakjes
Bij de deur naar de aula staat een zwarte mand met daarin gevonden voorwerpen, met name kledingstukken. Onder de kleine trap (de trap naar het lokaal van groep 6) liggen twee grote dozen met heel wat fruitbakjes. De gevonden voorwerpen blijven tot de zomervakantie liggen, daarna gaat alles weg. Loop gerust even binnen om verloren spullen op te halen. 

gevonden.JPG

Uitnodiging SPOVenray voor ouders - project hoogbegaafdheid
Bijgaand een uitnodiging voor deelname aan een klankbordgroep ouders m.b.t. hoogbegaafdheid.