Nieuwsbericht (week 20)

19-05-2022
Vrije dagen Hemelvaart
Alle leerlingen zijn volgende week donderdag en vrijdag vrij i.v.m. Hemelvaart.

Schoolreisje
Namens de commissie schoolreisje willen wij alle ouders hartelijk danken die zich hebben opgegeven om te rijden. We zijn dan ook blij om te kunnen melden dat zich na de oproep van vorige week voldoende ouders hebben gemeld. Schoolreisje 2022 kan dus doorgaan zoals gepland. 
Alle ouders zullen in de week van 30 mei informatie krijgen over alles rondom het schoolreisje. Daarnaast kunnen de ouders die zich hebben opgegeven in deze week nog meer informatie verwachten. 

Coninxhof groep 8 wint feestelijke première voorstelling met Paul van Loon 
Mooi nieuws. Onze groep 8 heeft de feestelijke première voorstelling van musical Grumor in groep 8 gewonnen! Via een speciale videoboodschap van Paul van Loon die Stichting Leergeld Nederland aan juf Wendy Franssen hebben gestuurd, zijn de kinderen hierover geïnformeerd. Dit betekent dat groep 8 bij de repetities van het opvoeren van hun musical, de hulp krijgt van een professionele regisseur van Fablefactory: Jerry Rijstenbil (tevens degene die het musical verhaal, dat geschreven is door Paul van Loon, heeft bewerkt tot een musical) én dat Paul van Loon aanwezig zal zijn bij de feestelijke première voorstelling op 21 juli! 
De feestelijke première voorstelling staat vooralsnog gepland op donderdag 21 juli in de Schouwburg. Bij de organisatie van de feestelijke première voorstelling worden we vanuit Leergeld Nederland ondersteund door Esther den Breejen van Buro FrisseBlik, die eerder ook de productie van de musical heeft begeleid. Zij gaat proberen het Jeugdjournaal hierbij te betrekken en/of eventuele andere landelijke media. Stichting Leergeld Venray zal de lokale media hiervoor uitnodigen. We wensen groep 8 heel veel plezier met de repetities.

8.JPG

Formatie schooljaar 2022 - 2023
Op dit moment zijn we op school bezig met de formatie en de plannen voor het nieuwe schooljaar. Zodra we het formatieplaatje (verdeling en bezetting van de groep) definitief rond hebben, informeren wij u hierover via ouderportaal, verwachting is eind juni. De afgelopen jaren hebben we de formatie via deze weg gecommuniceerd en hebben we ervaren dat dit prima verloopt. Dit betekent dat de ouderavond van 29 juni komt te vervallen, zo hoeft u ook niet een extra avond naar school te komen. Onze voorkeur gaat er dan naar uit om u in het begin van het nieuwe schooljaar uit te nodigen voor een inloopmoment samen met uw zoon/dochter. 

Bericht van team GGD Reisvaccinaties
Van april tot november zijn de teken weer actief. De GGD voert ook dit jaar een tekenbeetcampagne om mensen te wijzen op de risico’s van een tekenbeet en hoe je deze kunt voorkomen. Dat je als gevolg van een tekenbeet de ziekte van Lyme kunt oplopen is gelukkig al bij veel mensen bekend. Minder bekend is dat je door een tekenbeet ook besmet kunt worden met tekenencefalitis (TBE-virus), dat geeft een ontsteking in de hersenen. Deze ziekte komt veel voor in bepaalde delen van Europa en Azië en is sinds 2016 ook een enkele keer in Nederland gesignaleerd. Hoewel de kans op besmetting met het TBE-virus gering is, is het wel een extra reden om je tegen teken te beschermen, ook als er weer een vakantie in Europa mogelijk wordt. Tegen tekenencefalitis bestaat een vaccin. Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) adviseert mensen die langer dan vier weken aaneengesloten kamperen in een gebied waar tekenencefalitis voorkomt zich te laten vaccineren. Dit kan bij de lokale GGD. De GGD geeft ook advies op maat of vaccinatie nodig is.
 
Activiteiten Biblionu
In de bijlage wordt u  geïnformeerd over diverse activiteiten in de bibliotheek van Venray.

bib.JPG