Nieuwsbericht (week 51)

23-12-2021
Zelftesten
We krijgen regelmatig van ouders een positieve zelftestuitslag terug. Wat fijn dat u de testen gebruikt om besmettingen op te sporen en zo verdere verspreiding te voorkomen. Voor een goede testuitslag is het van belang dat de zelftesten op de juiste manier gebruikt worden. Hiervoor kunt u via deze link meer informatie vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/zelftest-afnemen-bij-kind

Corona
Wat is de afgelopen periode weer veel flexibiliteit gevraagd van u als ouders en uw kinderen. Ook voor de komende periode is nog veel onzeker. Het team van Coninxhof zal er alles aan doen om ook in deze omstandigheden klaar te staan voor uw kind en het welbevinden van uw kind voorop stellen. 
Hartelijk dank voor de samenwerking in deze lastige tijd!

kerst.JPG