Nieuwsbericht (week 48)

02-12-2021
Verkeerssituatie rondom school
De afgelopen weken krijgen we regelmatig berichten over de verkeerssituatie rondom school van bezorgde ouders en buurtbewoners. We begrijpen dat het slechtere weer zorgt voor meer autoverkeer. Echter horen en zien we ook dat er bijvoorbeeld op de stoep geparkeerd wordt en op de plekken die gereserveerd zijn voor de BSO. Dit laatste betreft de parkeerstrook aan het kleuterplein. Het is dus niet de bedoeling om hier, ook al is het kort, te parkeren bij het brengen en halen van uw kind. Omdat we samen moeten zorgen voor de veiligheid rondom school, nogmaals dit bericht. Tijdens maar ook buiten de op-voeten-en-fietsen-weken om, doen we een beroep op ouders om zoveel mogelijk op de fiets of te voet te komen óf een straat verder te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld prima op de Blauwververstraat, waardoor je vervolgens via het korte paadje naar school kunt lopen. We hopen op uw medewerking hierin. Bedankt! 

Protocol Corona gescheiden pauzetijden / werken in cohorten
In het protocol is zoveel mogelijk werken in cohorten en gescheiden pauzes als advies opgenomen. Omdat dit onderwijskundig consequenties heeft en gevolgen heeft voor de pauze- en schooltijden hebben we dit besproken met de GGD. Dit heeft geleid tot het volgende besluit: Op dit moment laten we de pauzes, waarbij de onderbouw ook nu al apart speelt van de bovenbouw, zoals het geregeld is. Ook groepsdoorbrekend werken laten we daar waar het nodig is voor het onderwijsproces doorgaan. Op het moment dat er besmettingen zijn binnen een groep zullen we per situatie bekijken of groepsdoorbrekend werken door kan gaan of niet.

cohort.JPG

Maandag 6 december
In tegenstelling tot de afgelopen jaren is er op maandag 6 december (de dag na pakjesavond) dit jaar géén studiedag. Deze dag mogen de kinderen wel later naar school, namelijk om 10.00 uur. Vanaf 10.00 uur worden alle kinderen op school verwacht. De kinderen van groep 1 t/m 5 mogen op eigen risico een cadeautje mee naar school brengen om te laten zien en/of mee te spelen. Zou u ervoor willen zorgen dat de naam erop staat? Graag geen cadeautjes met heel kleine of veel losse onderdelen i.v.m. mogelijk kwijtraken. Heeft u geen mogelijkheid voor opvang (thuis of elders) voor uw kind van 08.30 - 10.00 uur, dan kan uw kind worden opgevangen op school. Geef dit dan door bij de groepsleerkracht via ouderportaal. 

Nieuwe versie beslisboom
In de digitale boekenkast Corona van ouderportaal vindt u een nieuwe versie van de beslisboom m.b.t. de Coronavoorschriften.

kerst.JPG
Kerstbuffet
Dit schooljaar zou in het teken van de kerstmarkt staan, echter is het i.v.m. de oplopende Coronacijfers niet gewenst om met grote groepen mensen bij elkaar te komen. Ook binnen SPOV is de afspraak gemaakt dit jaar geen kerstmarkt te houden. We willen het dit jaar dan ook anders doen en wel door een kerstbuffet te houden met de kinderen. Dit kerstbuffet zal op donderdagavond 23-12-2021 van 17.30 - 18.30 uur zijn. De kinderen mogen deze avond in feestelijke kleding op school verschijnen en ook met een kerstmuts, een leuke kersthaarband of iets anders in het thema kerst. We willen u vragen om uw zoon/dochter van de groepen 3 t/m 8 via de grote ingang (bij de trap) naar binnen te laten gaan en om 18.30 uur daar ook weer op te halen. De kleuters komen via de kleuteringang binnen en worden net zoals normaal op de speelplaats opgehaald. Op vrijdagmiddag 24 december zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.
Om dit kerstbuffet mogelijk te maken, willen we u het volgende vragen:
  • Om een glazen potje (jampotje, een potje waar groente in gezeten heeft, pindakaaspotje) mee naar school te geven met daarin een theelichtje op batterijen. Graag zowel het glazen potje als het theelichtje aan de onderkant voorzien van de naam.
  • Indien u nog meer glazen potjes heeft, kan de kerstwerkgroep er heel veel gebruiken! Deze kunnen ingeleverd worden bij juf Bea en juf Marie-Regine.
  • Het zou fijn zijn als u ongeveer 5 - 10 hapjes in het totaal zou willen maken (dus niet 5-10 hapjes per kind) en deze mee naar school te geven op donderdagavond 23-12-2021. Ook hapjes uit andere landen zoals bijv. baklava zijn leuk! Het is handig om deze hapjes van een prikkertje te voorzien.
  • In Classroom staat een formulier (zie bijlage) waarop u kunt aangeven wat u wilt maken en dit kunt u doen tot uiterlijk 9-12-2021. In de bijlage staan enkele voorbeelden maar ook andere leuke ideeën zijn welkom!
  • Is er een (groot)ouder die een warmhoudketel (bedoeld voor chocomel) te leen heeft? Zie foto.kan.JPG
  • We willen u vragen om uw zoon/dochter tijdens het kerstbuffet de volgende spullen voorzien van naam mee naar school toe te geven: bord, vork, beker, theedoek en een servetje. Deze spullen zullen daarna vies mee naar huis gegeven worden. Houd hier rekening mee i.v.m. de tas.
  • Denkt u er ook aan om de naam op eventuele schalen, kommen, e.d. te zetten?
  • Indien u voor een warm gerecht kiest, dient dit gerechtje warm aangeleverd te worden. Wij wensen iedereen een heel fijne avond toe en een heel gezellige kerstvakantie!
Namens het team van Coninxhof wensen we iedereen een heel fijne avond en een heel gezellige kerstvakantie.

AAN in het donker!
Fiets je met fietsverlichting aan, dan verklein je de kans op kleerscheuren. Je valt dan namelijk meer op en ook zie jij de weg voor je een stuk beter. Gelukkig gaan de meeste fietsers goed zichtbaar over straat. Sta jij ook AAN? 
Iedereen weet het: fietsen met verlichting is een stuk veiliger. Niet alleen voor de fietser, maar ook voor alle andere verkeersdeelnemers. Uit onderzoek blijkt dat goede fietsverlichting zorgt voor twintig procent minder ongevallen in het donker. Daarom willen wij de landelijke campagne ‘AAN in het donker’ onder jullie aandacht brengen. Juist in deze donkere dagen is het belangrijk dat de kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer en is het belangrijk dat de fietsverlichting in orde is. Je controleert het gemakkelijk met de VVN Fietscheck. Je doorloopt de punten en je ziet meteen wat je moet controleren op je fiets. Is het in orde? Helemaal goed! Is er iets niet (helemaal) in orde, dan krijg je een handig lijstje en tips over wat je kunt doen om het te verbeteren. Aan het eind van de fietscheck zie je jouw fietscheck score.

aan2.JPG

Autometafoor: tips voor thuis
auto.JPG