Nieuwsbericht (week 41)

14-10-2021
Mediatoren
Sinds vorige week zie je tijdens de pauzes op Coninxhof weer kinderen met gele hesjes rondlopen. Zij zijn de mediatoren. Mediatoren zijn leerlingen uit groep 7 en 8 die jongere leerlingen en leeftijdsgenoten gaan begeleiden bij het zoeken naar oplossingen voor meningsverschillen en conflicten. Iedere pauze zullen een tweetal mediatoren beschikbaar zijn. Ze zijn zichtbaar door een gekleurd hesje en hun foto hangt bij de ingang van de school. Leerkrachten kunnen leerlingen met een conflict doorsturen naar de mediatoren. Op een rustige plek voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te lossen.  Het doel van mediatie is dat leerlingen leren om conflicten te helpen oplossen. Het idee is niet dat er minder conflicten komen, maar dat conflicten constructiever worden benaderd. We vinden dat deze vorm van mediatie goed aansluit bij het Eigenaarschap Leren Ontwikkelen, waarmee we in de klas en in het leren volop bezig zijn. 

Data spelmomenten 
Zoals u heeft kunnen lezen hebben we vorige week een geslaagde eerste spelmiddag gehad met alle groepen. Veel nieuwe en bekende spellen zijn ingezet. In de hogere groepen is er ook geëvalueerd met de kinderen welke vaardigheden van de autometafoor ze zijn tegengekomen. We vonden het ook heel fijn om te zien dat er ouders in de gelegenheid waren om te komen helpen met de spellenmiddag. Omdat we ons kunnen voorstellen dat meerdere ouders dit leuk zouden vinden en het graag tijdig willen weten, hebben we de data hieronder op een rijtje gezet. Ook hebben we de momenten verspreid op verschillende dagen. 
Woensdag 10 november 11.00 uur 
Dinsdag 18 januari 13.15 uur
Donderdag 10 maart 13.15 uur
Woensdag 11 mei 11.00 uur
Dinsdag 21 juni 13.15 uur 
Heeft u zin en tijd om mee te helpen? Stuur dan de groepsleerkracht een bericht. 

spel.JPG

Leerlingpanel
Op 7 oktober vond het eerste leerlingpanel van dit schooljaar plaats. Een groep enthousiaste panelleden (leerlingen van groep 4 t/m 8) vergaderen samen met de locatieleider over allerlei onderwerpen. Zij nemen deel aan het leerlingpanel namens alle leerlingen uit de klas. We hebben met elkaar gesproken over hoe een leerlingpanel werkt, maar hebben ook al nagedacht over onderwerpen zoals de pauzes en de nieuwe methode voor taal en spelling. In de boekenkast op ouderportaal staat het verslag. Het volgende overleg is 25 november. 

Hallo allemaal,
Mijn naam is Sam Smits, ik ben 17 jaar en ik woon in Merselo. Daar woon ik samen met mijn ouders, zus Floor en broer Bart. Afgelopen jaar heb ik mijn havo diploma gehaald op het Raayland College in Venray en nu ben ik eerstejaars student aan Hogeschool de Kempel in Helmond. Mijn hobby is korfballen en ik vind het leuk om in het weekend iets met mijn vriendinnen te doen. Verder ben ik werkzaam bij de Jan Linders in Venray en bij Proeflokaal Goesting. Iedere dinsdag loop ik stage in groep 5, dus bij vragen of voor een persoonlijke kennismaking kun je gerust binnenlopen.
Groetjes, Sam Smits

sam.JPG