Nieuwsbericht (week 39)

30-09-2021
Startgesprekken gr. 1 t/m 3
Maandag 11 en dinsdag 12 oktober vinden de startgesprekken in groep 1 t/m 3 plaats. U kunt zich hiervoor inschrijven vanaf vrijdag 1 oktober om 19.00 uur. Het doel van het gesprek is om te kijken hoe uw kind het zelf ervaart in de klas en samen te kijken wat uw kind nodig heeft. Tijdens het startgesprek wordt het gespreksformulier ingevuld. Hieronder staan deze formulieren. Dit kunt u alvast bekijken, zodat u weet wat er besproken gaat worden tijdens het startgesprek. De gesprekken zullen op school plaatsvinden! 

Kinderboekenweek
Van 6 oktober t/m 17 oktober is het weer kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: worden wat je wil. Om de leesbevordering te stimuleren zijn er nieuwe boeken aangeschaft voor de hele school. Deze worden in deze week geïntroduceerd. Vanaf groep 3 t/m 8 wordt een voorleeswedstrijd gehouden in de klas. De winnaar van elke groep mag op donderdag 14 oktober tijdens de voorleeswedstrijd in de aula voorlezen. De jury zal gaan bepalen wie de voorleeskampioen van Coninxhof wordt. In de bijlage ontvangt u een folder vanuit de bibliotheek.

kbw.JPG

Fruitbakjes
Er blijven wekelijks weer fruitbakjes op school liggen. Deze leggen we in de zwarte mand in de hal, daarin zitten alle gevonden voorwerpen.
U of uw kind kan altijd na schooltijd kijken of er bakjes van hem/haar liggen. Het is fijn als de fruitbakjes, maar ook lunchtrommels en bekers, voorzien zijn van naam. 

Ouderpanel
Een aantal keer per jaar vergaderen we met leerlingen in een leerlingpanel maar ook met ouders in een ouderpanel. De onderwerpen die aan bod komen variëren. Het ouderpanel is vooral bedoeld als een klankbordgroep voor school en om samen na te denken over bijvoorbeeld toetsen en gesprekken, rapporten, profilering van school, etc. Vanaf dit schooljaar willen we een ouderpanel organiseren op het moment dat er actuele onderwerpen zijn die we graag zouden willen bespreken. Dit betekent dat we tijdig kenbaar maken welk onderwerp op de agenda staat en vervolgens doen we een oproep in de nieuwsbrief zodat alle ouders de gelegenheid krijgen om aan te sluiten bij een specifiek onderwerp. We willen dit schooljaar ervaren hoe deze manier van werken ons en ouders bevalt. We hopen hiermee alle ouders de gelegenheid te geven om bij een onderwerp aan te sluiten dat hen aanspreekt en onderwerpen te bespreken die actueel zijn. 

panel.JPG

Informatie over de kleutergroepen
Aankomende week wordt in beide kleutergroepen de letter "b" van "boek" (spreek uit als klank "buh" i.p.v. "bee") aangeboden. De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de letter "b" zoals een boek, een beer, een bal, e.d. Deze spullen blijven enige tijd op school liggen. Wilt u a.u.b. de spullen van de naam voorzien? Ook gaan we deze week starten met het thema kinderboekenweek dat in het teken staat van beroepen.
I.v.m. dierendag mogen de kleuters MAANDAG 4 OKTOBER een knuffeldier mee naar school nemen. 

Studiedag
We hebben gisteren een goede studiedag gehad met het team. We zijn aan de slag gegaan met nieuw meubilair en wensen zijn geïnventariseerd. We hopen over een aantal weken de eerste plannen gepresenteerd te krijgen. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. Daarnaast zijn we 's middags aan de slag gegaan met de spellenworkshop. Volgende week hebben we de eerste spellenmiddag, hieronder meer informatie daarover. 

Spellenmiddag
Op donderdag 7 oktober vindt onze gezamenlijke spellenmiddag plaats van 13.15 - 14.15 uur. Deze spellenmiddag vindt plaats in alle groepen. We hebben ontzettend veel nieuwe spellen gekregen die we volgende week willen inzetten en kunnen daarbij goed hulp van ouders of grootouders gebruiken in de groepen 1 t/m 4. Heeft u zin en tijd om te komen helpen in groep 1 t/m 4, zou dat heel fijn zijn en kunt u dit kenbaar maken bij de eigen groepsleerkracht. Per groep wordt gekeken of het handig is om een bekend spel van thuis mee te nemen of een nieuw spel van school een keer mee naar huis te nemen om het alvast eens te bekijken voor de spellenmiddag.  Mocht u zin en tijd hebben, wilt u dan uiterlijk a.s. maandag 4 oktober de  groepsleerkracht hierover informeren? 

spellen.JPG

Gratis theaterworkshop
In de bijlage een uitnodiging voor de kinderen om deel te nemen aan een gratis theaterworkshop in het weekend van de herfstvakantie.