Nieuwsbericht (week 36)

09-09-2021
Start schooljaar
Na een hopelijk voor iedereen fijne vakantie zijn we maandag weer goed gestart op school. De leerlingen zijn het nieuwe schooljaar in gesprongen of gegleden en gingen fluitend naar huis mét een fluitje. 
fluitje.PNG

Gouden weken
De eerste dagen zijn rustig gestart. We werken de eerste schoolweken veel aan het fijne klimaat in de klas, we noemen dat de 'gouden weken'. In alle groepen is er de eerste weken extra veel aandacht voor de groepsvorming. We vinden het belangrijk om deze weken een goede basis te leggen voor een fijne sfeer.

Superkrachten in je hoofd!
Daarnaast zijn we gisteren in alle groepen gestart met het thema 'Superkrachten in je hoofd'. De komende weken verkennen we met de kinderen wat je nodig hebt om goed te kunnen werken en leren en wat er in je brein gebeurt. Je maakt hierbij gebruik van executieve functies. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt om bijvoorbeeld te kunnen plannen, dingen goed te kunnen onthouden, goed voorbereid te kunnen starten met een taak. U kunt zich voorstellen dat dit voor leerlingen in alle groepen van toepassing is. We gebruik hiervoor de autometafoor zoals u op de afbeelding kunt zien. Dit is niet helemaal nieuw voor de kinderen, we hebben hier vorig schooljaar ook al aan gewerkt. In dit filmpje wordt het ook nog eens goed uitgelegd: https://youtu.be/mCIEWVFQYb8. De moeite waard om eens - samen met uw kind(eren) - te kijken. Wellicht herkent u dit ook thuis! 

image.png

Start schooltijd
Vanaf dit schooljaar gaan we - net zoals voor corona - weer om 8.20 uur de voordeur openmaken en dan mogen de kinderen vanaf 8.20 uur zelfstandig naar binnen lopen naar hun klas. De groepen worden niet meer buiten opgehaald door de leerkracht en er is dan ook geen surveillance. De leerkracht ontvangt de kinderen in de klas. Om 8.30 uur start de les. De groepen 1-2 worden voor nu nog buiten op het kleuterplein opgevangen door de leerkrachten. 

Inloopmiddag
We vinden het heel fijn dat we ouders weer kunnen verwelkomen op school en hebben daarom ook een inloopmiddag gepland zodat u een kijkje kunt nemen in de groep van uw kind(eren). Deze middag staat gepland op donderdag 23 september van 15.30 - 17.30 uur. Voor elk klasbezoek staat een kwartier gepland met maximaal één ouder per gezin, zodat elk gezin gelegenheid heeft om rondgeleid te worden in de klas. We zorgen er zo voor dat er niet te veel volwassenen in een lokaal zijn en we voldoende afstand kunnen houden. De leerlingen zullen u zelf van alles vertellen en laten zien.
Intekenen voor deze inloopmiddag kan a.s. maandag 13 september vanaf 19.00 uur. U heeft dan de gelegenheid om in te tekenen t/m vrijdag 17 september. Inschrijven kan via Classroom. In de bijlage treft u het stappenplan om nog eens na te lezen hoe u kunt inloggen. Bij vragen neem gerust contact op met de groepsleerkracht. 

Verjaardagen groep 1-2
Nu we weer ouders (op afspraak) kunnen verwelkomen in school, mogen ouders van leerlingen in groep 1-2 ook weer aanwezig zijn bij verjaardagen. De groepsleerkracht spreekt dit met u af. 

Pauzes
Toen we vorig schooljaar met alle groepen in een eigen bubbel zaten (en dus niet samen pauze hadden en buiten konden spelen) hebben wij en de leerlingen gemerkt dat het gespreid buiten spelen toch ook voordelen heeft. Zo heb je meer ruimte om te spelen, is het minder druk en hoef je bij een toestel of een spel minder lang te wachten. We zijn daarom dit schooljaar gestart met een gezamenlijke pauze om 10.15 uur (dus groep 3 t/m 8) en gescheiden pauzes tussen de middag. Dit betekent dat de groepen 3-4-5 samen buiten spelen net zoals de groepen 6-7-8. Over een paar weken evalueren we dit ook met de leerlingen en kijken we hoe dit ons bevallen is. 

spelen.JPG

Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal van leerlingen
Zoals u weet is sinds 2018 de nieuwe privacywet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van kracht. MIddels ouderportaal hebt u een toestemmingsformulier kunnen invullen om toestemming te geven voor bijvoorbeeld het plaatsen van foto's van groepsactiviteiten op ouderportaal. U mag altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Veilig naar school
Kinderen en scholieren hebben nog niet zoveel verkeerservaring, ze zijn in het verkeer dan ook erg gebaat bij oplettende volwassenen. Voor tips m.b.t. het brengen en halen van de leerlingen verwijzen we u naar de informatiegids. Als uw kind met de fiets naar school komt, kunt u met behulp van de volgende link de fiets checken: VVN Fietscheck.

Klassikale cursus blindtypen
In de bijlage vindt u uitgebreide informatie over de cursus.

Mad Science show
Nadat de show vorig schooljaar een aantal keer is verzet, gaat de Mad Science show morgen door voor de groepen 3 t/m 8. Mad Science wil kinderen meenemen in de wereld van wetenschap en techniek en zullen na de aftrap van morgen een naschools programma aanbieden. Tijdens de naschoolse cursus worden de kinderen zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! Alle kinderen ontvangen morgen meer informatie. Nu al graag wat meer weten? Kijk dan op: https://nederland.madscience.org/

mad.JPG

Zoek- en opdrachtenspeurtocht voor gezinnen
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 19 september voor gezinnen een zoek- en opdrachtenspeurtocht. Deze speurtocht start tussen 09.30 - 10.30 uur op de parkeerplaats bij de Weverslose Schans, gelegen aan de weg Weverslo in Merselo. Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig voor deze gezinsspeurtocht.