Benoeming nieuwe directeur - brief van bestuurder

30-04-2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Bijgaand een brief m.b.t. de benoeming van de nieuwe directeur voor Coninxhof m.i.v. 1-8-2021.

Met vriendelijke groet,

Danielle Wijnen