Nieuwsbericht (week 16)

22-04-2021

Koningsspelen op Coninxhof
Vrijdag 23 april staan de Koningsspelen gepland. Hieraan gaan we, binnen de mogelijkheden die we hebben, met de hele school meedoen. We starten de dag met een klassikaal ontbijt. De kinderen nemen dit dus mee naar school. Groep 3 t/m 8 moeten ook nog voor een lunch zorgen! Daarna zal er gedanst worden op het lied van Kinderen voor Kinderen; Zij aan Zij. Ook gaan we een spellencircuit met de klas doorlopen. Hiervoor is het handig om sportieve kleding aan te doen. Aansluitend doen we mee met een online work-out van Rico Verhoeven en sluiten we de ochtend af met een online quiz, gemaakt door groep 8. Het is natuurlijk leuk om zoveel mogelijk kinderen in het oranje of rood/wit/blauw op school te zien. Nog even in het kort:

  • Koningsspelen zoveel mogelijk met de klas.
  • Sportieve kleding, het liefst in oranje, rood, wit en blauw.
  • Ontbijt (alle groepen) en lunch (groep 3 t/m 8) mee naar school.
  • Er wordt getrakteerd op fruit, dus dit hoeven de kinderen niet zelf mee te brengen.
We gaan er een gezellige en sportieve dag van maken.
Vriendelijke groet, commissie Koningsspelen

oranje.JPG

Nieuwe datum schoolfotograaf
I.v.m. de huidige maatregelen - geen externen op school(plein) - hebben we in overleg met de fotograaf de datum verplaatst naar 8 juni.

Nieuwe beslisboom
De nieuwste versie van de beslisboom d.d. 15-04-2021 vindt u in de digitale boekenkast op ouderportaal.

GGD tekenbeetcampagne 
In de bijlage vindt u informatie over bovengenoemde campagne.

gras.JPG