Nieuwsbericht (week 15)

15-04-2021
Extra ondersteuning in de groepen 1/2
De laatste jaren krijgen we flink wat nieuwe aanmeldingen. Enerzijds fijn voor de school dat we groeiende zijn, anderzijds ontstaan er grote groepen. Op dit moment hebben we een grote groep 3 waar naast de leerkrachten 4 dagen in de week extra ondersteuning van een onderwijsassistent is ingezet. Omdat naar het einde van dit schooljaar de groepen 1/2 groot worden willen we na de meivakantie ook daar extra ondersteuning in gaan zetten. Op deze manier kunnen we meer tegemoet komen aan de onderwijsbehoeftes van de instromers, de groep 1 leerlingen en de groep 2 leerlingen.
Hoe gaat er dat dan na de meivakantie concreet uitzien.
  • Iedere ochtend zal Claudia van den Broek alle leerlingen van groep 2, uit groep 1/2a en uit 1/2b, tegelijk extra voorbereiden op hun start naar groep 3. Daarvoor richten we in de aula tijdelijk een extra lokaal in. Het betreft 25 leerlingen in totaal. 
  • In de middagen zal Claudia in beide groepen 1/2 ondersteuning bieden.
  • Op deze manier leren de 25 leerlingen van groep 2 elkaar in de ochtenden al wat beter kennen als groep en blijven ze in de middagen toch nog in hun vertrouwde kleutergroep.
  • Doordat in de ochtenden de groepen 1/2 daardoor gesplitst worden kunnen we ook meer tegemoet komen aan de onderwijsbehoeftes van de instromers en de groep 1 leerlingen. In de ochtenden is de groep daardoor kleiner en is er ook meer aandacht voor deze groep.
  • De collega’s van de onderbouw bereiden net zoals altijd wekelijks samen de thema’s voor.
  • De leerkrachten van de huidige groepen 1/2 blijven uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de groep. Zij hebben tenslotte de leerlingen van groep 2 al 1,5 jaar in de groep.
  • We willen u daarom vriendelijk vragen om uw vragen dan ook aan de huidige leerkrachten van groep 1/2 te blijven stellen.
  • Claudia van den Broek is een nieuwe leerkracht en zij stelt zich hieronder aan u voor.
juf.JPG

Beste ouders/verzorgers,
Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Claudia van den Broek en na de meivakantie ga ik binnen Coninxhof werken bij de kleuters. Ik ben net afgestudeerd aan de Pabo en ik heb mijn afstudeerstage gelopen in groep 5, ik ben dus ook niet onbekend op Coninxhof. Op dit moment ben ik 24 jaar oud en woon ik samen met mijn vriend, en onze kat, in Deurne. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen, muziek te maken, een leuke serie te kijken of om gezellig af te spreken met vrienden. Ik heb heel veel zin om samen met de kinderen aan de slag te gaan. We gaan er een fijne tijd van maken! Mocht u nog vragen aan mij hebben, dan hoor ik dat graag.
Groeten, Claudia

Jaarverslag MR 2019 - 2020
Dit jaarverslag kunt u vinden in de boekenkast (algemene informatie) van ouderportaal.

Praktijk verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 en 8
Een aantal weken geleden hebben de kinderen een brief meegekregen met daarin een oproep om alvast de nodige voorbereidingen te treffen voor het VVN Praktisch Verkeersexamen. Helaas moeten wij u melden dat het Praktisch Verkeersexamen geen doorgang kan vinden. Dit komt mede door te weinig beschikbare hulpouders en het niet meer inzetten van de vrijwilligers. Hierdoor zal de bijbehorende fietskeuring ook komen te vervallen. Ook kunnen wij u melden dat er volgend schooljaar géén centraal Praktisch Verkeersexamen meer georganiseerd wordt. Het theorie verkeersexamen blijven we wel aanbieden. Wij doen wel een oproep om de fiets van uw kind te controleren op eventuele gebreken en dit te herstellen. Daarnaast raden wij u aan aan om de route met uw kind naar het Voortgezet Onderwijs een keer te fietsen. Zo zorgen wij er samen voor dat de kinderen op een veilige manier van A naar B kunnen komen. Ouders die zich hadden opgegeven om te helpen, heel erg bedankt hiervoor. Wellicht mogen we op een ander moment weer van uw hulp gebruik maken.  

weg.JPG
Verkeer rondom school
Rondom de school geldt een verplichte rijrichting; de verkeersslang (zie kaartje hierboven). Houd hier rekening mee i.v.m. de verkeersdrukte rondom de school bij het halen en brengen. Daarnaast willen we u dringend verzoeken om de auto’s bij voorkeur niet rondom school te parkeren. Wanneer dit toch noodzakelijk is, graag alleen in de parkeervakken parkeren en niet op straat of op de stoep. Denk aan uw snelheid. Graag rondom de school stapvoets rijden. Fietsers verzoeken we om op de straat te fietsen en niet op trottoirs of op de speelplaats. Aangrenzend aan het schoolplein van groep 1-2 zijn een aantal parkeerhavens voor de busjes van de BSO gecreëerd. Graag zorgen dat deze vrij zijn voor de BSO om te kunnen parkeren. 
Zo kunnen we samen zorgen voor verkeersveiligheid rondom de school. 

Kleurplaat Oranjecomité gemeente Venray
Het  Oranjecomité organiseert o.a. een kleurplaatwedstrijd voor alle leerlingen van het basisonderwijs. Tijdens een 3-uur durende liveshow op Koningsdag (12.00 uur op Peel & Maas TV) zullen de prijswinnaars bekend gemaakt worden. De kinderen kunnen de kleurplaten, die ze deze week meekrijgen, inleveren bij de receptie van het gemeentehuis (openingstijden maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag 09.00 - 13.00 uur), de uiterste inleverdatum is donderdag 22 april a.s.
oranje.JPG

Nieuws van KinderVakantieWerk Venray
In de bijlage leest u nieuws van de KVW-organisatie over de plannen voor de vakantie van 2021.

Bericht van Verkenners Venray voor jongens vanaf 11 jaar
In de bijlages vindt u informatie over activiteiten voor genoemde doelgroep, georganiseerd door Verkenners Venray.