Nieuwsbericht (week 13)

01-04-2021
Paasviering op Coninxhof
Morgen vindt de Paasviering op school plaats. De kinderen zullen deze dag met de eigen groep (dus in de bubbel) eieren gaan zoeken op het veldje dicht bij school (Pettenmakerstraat) en er zal een Paasviering plaatsvinden via de meet voor de groepen 1 t/m 4 en een voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen van groep 1-2 zijn net zoals anders om 12.00 uur uit en de kinderen van de groepen 3 t/m 8 om 14.00 uur. Wij wensen iedereen fijne Paasdagen toe!

Projectweken
Van 12 tot en met 30 april gaan we schoolbreed - maar gezien de huidige maatregelen in de eigen klas - werken aan het thema Toekomst en Duurzaamheid. Denk hierbij aan onderwerpen als recyclen, milieu, toekomstvisie en duurzame ontwikkeling. We gaan ook gebruik maken van materialen die geleverd zijn door het Xpeditielab zoals Lego WeDo, Mindstorms en bluebots. Tevens zullen we gaan werken aan vaardigheden zoals programmeren, samenwerken (Escapekisten) en oplossingsgericht werken. Gedurende de projectweken zullen we verschillende activiteiten en foto’s met u delen.

milieu.JPG

Muziekles
De komende tijd zal onze muziekjuf Auke de muzieklessen via livestream gaan verzorgen. De afgelopen periode zijn de muzieklessen door Auke voorbereid en in de klassen middels filmpjes en opdrachten uitgevoerd. Het geven van muziekles via livestream had nog wat voeten in de aarde om ook echt (gelijktijdig) met elkaar te kunnen zingen en muziek te kunnen maken. Auke heeft e.e.a. uitgeprobeerd en gekeken hoe deze live muzieklessen via het digibord toch mogelijk zijn.
Vanaf de meivakantie zal Auke met zwangerschapsverlof gaan. De muzieklessen na de meivakantie zullen worden vervangen door Mees Riechelman. Hij is drummer en percussionist en is ook ervaren in het geven van muzieklessen op basisscholen. We vinden het erg leuk dat Mees vanuit zijn muziekkennis en ervaring de lessen zal verzorgen. Auke wensen we een heel fijn zwangerschapsverlof toe! 

muziek.JPG

Verslag ouderpanel d.d. 18 maart 2021
Het verslag van het ouderpanel van 18 maart jl. vindt u in de boekenkast in ouderportaal.
Agenda
01augustus2021
Zomervakantie
02augustus2021
Zomervakantie