Nieuwsbericht (week 51)

17-12-2020
Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden
Dit jaar zijn wij begonnen aan een teamscholing "onderwijs aan meer- en hoogbegaafden" bij Novilo. Het signaleren van deze leerlingen heeft onze aandacht. In de meeste groepen krijgen leerlingen die meer aankunnen nu werk op hun niveau. Ze hoeven niet alle instructie van de leerkrachten te volgen en krijgen, waar nodig, andere verwerkingsopdrachten.  Een enkele leerling zal daarnaast iets extra's nodig hebben: of op het gebied van taak-werkhouding, of op het sociaal-emotionele gebied. Daarvoor willen we de plusgroep gaan gebruiken. Op dit moment zijn de plusgroepen op Coninxhof nog vrij groot. De verwachting is dat - naarmate het onderwijs in de klassen beter aansluit bij de behoeften van meer- en  hoogbegaafden, de plusklassen kleiner zullen worden. Aan het eind van schooljaar 2020 - 2021 verwachten we een duidelijk beleidsplan hierover te hebben.

klas.JPG

Aanpassing m.b.t. ELO
Graag willen we u een aanpassing doorgeven m.b.t. ELO. Tot op heden werd in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met tweetallen. Deze vorm van werken zal nog steeds toegepast worden en daarnaast kan het zijn dat er gebruikt gemaakt wordt van andere groeperingsvormen (tafelgroepjes). Dit is afhankelijk van het doel dat de leerkracht heeft. Binnen het team is afgesproken dat we gebruik willen maken van elkaars kwaliteiten. Dit willen we doen door bij elkaar in de groep te gaan kijken. IB-er Hanneke zal dan de groep overnemen. Dit staat gepland voor januari/februari.

ONDANKS DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN WAARIN WE NU LEVEN WENST HET TEAM VAN BASISSCHOOL CONINXHOF U HEEL FIJNE FEESTDAGEN EN VOORAL EEN GEZOND 2021 TOE

kerst.JPG