Nieuwsbericht (week 48)

26-11-2020
Gezond binnenklimaat
In het kader van Corona zullen vanaf half december in alle lokalen CO2 meters geplaatst worden zodat de CO2 concentratie in de lokalen constant gemonitord kan worden. We volgen hierin het advies van de PO/VO raad.

Vacature groep 3
Zoals we u eerder hebben bericht neemt Mirande Loomans m.i.v. 1 januari afscheid van het onderwijs. We zijn blij u te kunnen mededelen dat we een nieuwe collega hebben kunnen benoemen. Sanne van Bergen zal de nieuwe leerkracht van groep 3 worden. Sanne is nu nog werkzaam op een school in Nijmegen. We hopen dat Sanne na de kerstvakantie op Coninxhof kan starten. Mocht dat niet het geval zijn i.v.m. haar uitwerkperiode in Nijmegen (tot 1 februari) dan zullen Vera en Hanneke (de IB-er) de maand januari samen groep 3 voor hun rekening nemen. Sanne komt voor de kerstvakantie al een keertje kennismaken met de leerlingen en zal nadien zich verder via de nieuwsbrief aan u voorstellen.

juf.PNG

Inhaal- en ondersteuningsprogramma
Het ministerie heeft een subsidie beschikbaar gesteld om eventuele achterstanden, die ontstaan zijn tijdens de corona tijd, in te halen. De subsidie is toegekend en we hebben als team zorgvuldig gekeken op wat voor manier we deze subsidie in kunnen gaan zetten om het beste resultaat te behalen. Besloten is om de subsidie op de volgende manier in te gaan zetten:

Aanschaf van het programma Bouw!
Bouw is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn. Het programma zal geïmplementeerd worden en daarna kunnen de leerlingen onder begeleiding van een tutor (leerling uit een hogere groep, stagiaires (groot) ouders) aan het programma werken. De kinderen kunnen ook thuis met dit programma werken. Het programma zal worden ingezet in de groepen 2 t/m 4. We schaffen daarvoor ook extra devices aan. Vervolgens kunnen we extra formatie inzetten voor de rest van dit schooljaar. We gaan in de groepen 5 t/m 8 in kleine groepjes extra inzetten op ondersteuning op het gebied van begrijpend lezen en spelling. Uiteraard informeren we de ouders van de leerlingen die extra begeleiding gaan krijgen.

lezen.PNG