Nieuwsbericht (week 47)

19-11-2020
Agenda studiedag team 26 november a.s.
- Trendanalyse (bespreken van de tussenresultaten).
- Novilo implementatie en terugkoppeling klassenbezoeken (scholing meer- en hoogbegaafdheid traject).
- X-lab (online workshop). We gaan samen aan de slag met de aangeschafte materialen m.b.t. Wetenschap en Techniek.
- ICT Wetenschap en Techniek (toelichting hybride onderwijs / vervolg afspraken thuisonderwijs).
- Vanuit koerskaart basiskwaliteit modellen zaakvakken bespreken / klassenboeken en kwaliteitskaarten doornemen.

studie.JPG