Nieuwsbericht (week 46)

12-11-2020
Beste ouders,
Wij als oudervereniging hebben naar aanleiding van de brief over de ouderbijdrage enkele vragen gekregen. Ook zal het op korte termijn niet mogelijk zijn om een Algemene Leden Vergadering te organiseren. Daarom hopen wij u middels het financieel overzicht 2019 - 2020 duidelijkheid te verschaffen over de financiële situatie van de Oudervereniging en waarom ervoor is gekozen om de ouderbijdrage over het schooljaar 2020 - 2021 gelijk te houden.

Groeten van de oudervereniging

Virtuele rondleiding
Binnenkort kunt u op de website van onze school een virtuele rondleiding door de school bekijken. Omdat we i.v.m. de coronatijd geen open dagen kunnen organiseren willen we toch m.n. nieuwe ouders in de gelegenheid stellen om op deze manier een kijkje in de school te nemen.  

rondleiding.JPG

Inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs
Vanuit de overheid wordt een subsidieprogramma aangeboden om eventuele achterstanden die door de coronatijd bij leerlingen zijn ontstaan zoveel mogelijk weg te werken. SPOV heeft voor alle scholen deze subsidie aangevraagd en we hebben afgelopen week te horen gekregen dat deze subsidie voor alle scholen is toegekend. Met deze middelen kunnen we extra programma's en extra materialen aanschaffen zodat we bij ontstane achterstanden bij leerlingen een inhaalslag kunnen maken en extra ondersteuning kunnen aanbieden.

extra.JPG