Nieuwsbericht (week 45)

05-11-2020
Ter herinnering: de beslisboom
We sluiten de beslisboom (richtlijnen IVM) nog een keer bij, zodat u deze leidraad bij twijfel omtrent Corona kunt nalopen.

Toetsen CITO september/oktober 2020
Zoals we voor de zomervakantie al hebben aangegeven zijn in september/oktober j.l. de CITO toetsen van eind vorig schooljaar afgenomen. Deze zijn in juni j.l. komen te vervallen als gevolg van de scholen sluiting door Corona. De uitslagen van deze toetsen worden dit keer enkel gebruikt voor het maken van interne analyses en het bepalen van acties voor de komende periode op groeps- en schoolniveau. Dit met uitzondering van groep 8, waarbij de toetsuitslagen al bij u bekend zijn. In januari/februari 2021 worden in groep 3 - 8 volgens de reguliere toetskalender weer CITO toetsen afgenomen. De uitslagen van die toetsen worden dan wel weer met u gecommuniceerd. De leerlingen worden nu goed gevolgd met methodetoetsen en observaties. Mochten daarin bijzonderheden of zorgen worden gezien, dan zal de leerkracht hierover contact met u opnemen.

toets.JPG

Sinterklaasfeest op Coninxhof
Een gezellige tijd voor jong en oud breekt weer aan: het Sinterklaasfeest. Gezien Corona zijn wij ook genoodzaakt om het feest op een andere manier te vieren dan dat we gewend zijn. Er zal geen gezamenlijke aankomst op de speelplaats zijn. De Sint zal de groepen om de beurt ontvangen in de aula. Uiteraard zullen wij voor u de leuke en spannende momenten middels foto’s van uw kind(eren) vastleggen. Deze foto’s kunt u tijdens een later tijdstip op het ouderportaal vinden.
Graag willen we u het volgende vragen.
* Omdat Sint de schoenen op school vult, willen we u vragen om een oude schoen/pantoffel voorzien van naam uiterlijk vrijdag 13 november mee 
   naar school te geven. Deze schoen/pantoffel blijft de gehele Sinterklaasperiode op school.
* Op maandag 7 december mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 (op eigen risico) een cadeautje voorzien van naam mee naar school nemen.  
* Graag willen we u vragen om met uw kind naar het Sinterklaasjournaal te kijken vanaf maandag 9 november a.s. Het Sinterklaasjournaal begint om
   18.00 uur.
De kinderen van groep 6 t/m 8 zullen op maandag 9 november lootjes trekken voor de surprise die op woensdag 2 december gehouden wordt. Ook krijgen zij deze dag €1,50 mee naar huis voor het kopen van een cadeautje. Verder informatie staat in de brief die de kinderen van groep 6 t/m 8 zullen ontvangen.
We gaan er met de kinderen een gezellige Sinterklaastijd van maken!

Met vriendelijke groeten,
de werkgroep Sinterklaas

sint.JPG