Nieuwsbericht (week 39)

24-09-2020
Vervangingen bij ziekte
Zoals u wellicht in het nieuws heeft vernomen lopen de besmettingen van het Covid-19 virus weer flink op. Om er voor te zorgen dat we groepen zo min mogelijk naar huis hoeven te sturen hebben we een schoolspecifiek vervangingsbeleid opgesteld. Op het moment dat er geen vervanging vanuit de pool mogelijk is:
- kan de school een beroep doen op een aantal parttime collega's die aangegeven hebben extra te willen vervangen bij krapte;
- kan de school onderwijsassistenten en stagiaires inzetten onder toezicht van een collega leerkracht;
- zal het MT, indien mogelijk, ingezet worden.
Als we al deze mogelijkheden onderzocht hebben en er echt geen vervanging mogelijk is dan zult u een spoedbericht op ouderportaal ontvangen dat de groep thuis moet blijven. We hopen deze stap zo min mogelijk in te hoeven zetten, maar hopen op uw begrip als we toch een groep thuis moeten laten.

ziek.JPG

Leerlingen ziek melden
We merken dat de ziekmeldingen van leerlingen niet altijd volgens afspraak verlopen. We willen een vriendelijk verzoek doen om via ouderportaal de leerlingen voor 08.15 uur ziek te melden. Mocht dat niet lukken dan kunt u tot 08.30 uur de leerling telefonisch ziek melden.

Nieuwe richtlijnen: BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8 verkouden kinderen toelaten op kinderopvang/school
We krijgen nog veel vragen over wanneer uw kind(eren) wel/niet naar school mag. Als hulpmiddel kunt u de laatste versie van de beslisboom hanteren.

CITO toetsen
Deze week zijn we in de groepen 4 t/m 8 gestart met het afnemen van de CITO toetsen. In verband met het afstandsonderwijs hebben we vorig schooljaar besloten om de juni toetsen niet af te nemen. We hebben ervoor gekozen om deze toetsen naar september te verplaatsen. De resultaten van de toetsen zullen we vooral gebruiken om te bekijken welke lesstof nog extra aandacht mag krijgen. Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling van de leerlingen sinds de laatste afname (in januari) en daarvoor. Is je zoon of dochter harder of juist minder hard gegroeid dan verwacht mag worden in deze tijd? De resultaten zullen we niet standaard met alle ouders bespreken. Mochten er bijzonderheden zijn dan zal de leerkracht uiteraard contact met jullie opnemen. De toetsresultaten van de leerlingen van groep 8 worden wel besproken met ouders, aangezien dit onderdeel is van de voorlopige advisering. Tijdens de ouder-kind gesprekken in januari worden de CITO toetsen weer op de gebruikelijke manier besproken.

toets.JPG

Nationale buitenlesdag
Op dinsdag jl. hebben we meegedaan aan de Nationale Buitenlesdag. Daarom werd er veel buiten les gegeven in het heerlijke zonnetje. De groepen hebben gerekend, spelling geoefend, levend kwartet gespeeld en ook nog met spekjes en spaghetti een bouwwerk gemaakt. Het was heerlijk om zo aan het werk te zijn.

buitenspel.JPG

Activiteit bibliotheek Venray bij start kinderboekenweek
Woensdag 30 september a.s. start de kinderboekenweek. Biblionu heeft een leuke activiteit georganiseerd voor de kinderen, waarover u in de bijlage geïnformeerd wordt.

Bericht van de Kemissie Kienderliedje
In de bijlage sturen we u informatie over het aankomende Kienderliedjesfestival van vastelaovesvereniging de Piëlhaas en jeugdvereniging de Hazekeutel.