Nieuwsbericht (week 36)

03-09-2020
Groepsinformatie
Omdat de inloopmiddag i.v.m. corona komt te vervallen zetten we de komende weken voor alle groepen een presentatie op ouderportaal, zodat u toch geïnformeerd wordt over de werkwijze in de verschillende groepen. Groep 3: week 38 (in deze week staat de presentatie de hele week voor groep 3 op ouderportaal). Groep 1/2/4/5/6/7/8: week 42 (in deze week staat de presentatie de hele week voor deze groepen op ouderportaal).

Organisatie rond startgesprekken
Wellicht heeft u op de kalender gezien dat de startgesprekken eraan komen. Wij vinden dit zeer belangrijke gesprekken en willen deze graag met u en uw kind houden. We hebben nagedacht hoe we dit toch tegenover elkaar kunnen doen, terwijl we ons aan de corona regels houden, omdat we voor zo’n eerste kennismaking de “meet” niet prettig vinden.
Vlak voor uw gesprek staat u met uw gezin op het schoolplein, op 1,5 meter afstand van de andere gezinnen. Als het tijd is, wordt de deur geopend, gebruikt iedereen handgel en gaat elk gezin naar hun gesprek. Als het tijd is gaat een bel. Dan verlaten de gezinnen via een andere weg de school. Ook bij het verlaten van de school vragen wij u om 1,5 meter afstand te bewaren. Dit voor de veiligheid van iedereen op school. En bij de voordeur begint het weer opnieuw.
Als eerste zijn de groepen 4, 5, 6 en 7 aan de beurt (14+15 september). Deze leerlingen vullen in de klas het formulier voor het startgesprek in. Dit nemen ze mee naar huis, zodat u er thuis met uw kind over kan praten. In het daadwerkelijke gesprek kan de leerkracht het formulier aanvullen. We kiezen hiervoor, omdat we door het gezamenlijk naar binnen en naar buiten gaan, wat tijd verliezen voor het gesprek.
Iets later is het de beurt aan de groepen 1, 2, 3 en 8 (5+6 oktober). De onderbouw krijgt het formulier mee naar huis, zodat u thuis het gesprek met uw kind vast kan voorbereiden. De leerkracht zal er daarna een officieel formulier van maken.
Voor groep 8 is het een beetje anders. Groep 8 zal op 14 september zelf het startgesprek formulier invullen in de klas. Dit kunnen ze thuis digitaal met u bekijken. Er zal geen startgesprek zijn. Dit, omdat niet lang daarna, de cito toetsen zijn, met een adviesgesprek dat daarbij hoort. 
gesprek.JPG

Mediatoren
Vorige week maandag hebben maar liefst 25 mediatoren de cursus tot leerlingmediator afgerond. Zij vertellen hieronder even kort wat hun rol zal zijn komend jaar.

Beste ouders/kinderen uit groep 3 t/m 8,
Vanaf dinsdag 25 augustus lopen er twee of drie mediatoren over het schoolplein. Mediatoren zijn kinderen uit groep 7 en 8 die helpen ruzies en probleempjes op te lossen (als dat nodig is). Zo helpen we de leerkrachten in de pauzes. We gaan binnen gesprekken aan met de leerlingen en proberen zo het probleem op te lossen met behulp van een aantal vragen. Alleen als de mediatie het niet op kan lossen verwijzen we door naar de leerkracht zodat hij/zij het op kan lossen.
Groetjes, de mediatoren

Typecursus instituut Spijksma
In de bijlage treft u informatie aan over genoemde cursus. Opgave van leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 is nog mogelijk.
typen.JPG

De gezinscoach stelt zich voor
Hallo!
Mijn naam is Irma Versteegen. Ik werk als gezinscoach in de gemeente Venray. Alle ouders en kinderen met vragen over opvoeden en opgroeien kunnen bij ons, het gezinscoachteam, terecht. Zit je zoon of dochter bijvoorbeeld niet lekker in zijn of haar vel? Of wil je als ouder/verzorger zelf graag steviger in je schoenen komen te staan en weten hoe je met bepaald gedrag van je kind of met een situatie om kunt gaan? Ik help graag. Het is normaal dat je als ouder soms een vraag hebt waar je zelf niet meteen een antwoord op hebt. En soms kun je een antwoord vinden in je eigen omgeving, maar het kan ook zo zijn dat je juist graag wilt dat iemand van buitenaf met je meedenkt. Dit schooljaar ben ik verbonden aan jullie school. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de inloopmomenten helaas niet plaatsvinden. Ik ben bereikbaar via de intern begeleider, Hanneke Klomp, of via e-mail i.versteegen@synthese.nl en telefonisch via 06-36547546. Heb je een vraag, schroom niet. Stel hem gerust!
Met vriendelijke groet,
Irma Versteegen


Cursus vanuit het gezinscoachteam
Op donderdag 29 oktober starten wij vanuit het gezinscoachteam met de brussencursus voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. In deze brussengroep
kunnen kinderen, uit de gemeente Venray, andere kinderen ontmoeten die ook een broer of zus hebben met een beperking. Zelf heeft het kind geen beperking. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en vindt op de donderdagmiddagen plaats. Meer informatie over deze cursus is te vinden op de bijgevoegde flyer. 
cursus.JPG

Bericht van organisatie schoolbowlen
Helaas moet ik u mededelen dat er dit jaar geen schoolbowlen plaats zal vinden. Dit is de eerste keer in 40 jaar. We wilden er dit jaar 1 groot feest van maken, maar gezien de omstandigheden omtrent Corona, hebben we besloten dit jaar over te slaan. Er zitten veel haken en ogen aan om een dergelijk event te organiseren en tenslotte is het beter om ellende te voorkomen dan te genezen. Volgend jaar willen we de 40ste editie als een leuk feest organiseren.