Nieuwsbericht (week 27)

02-07-2020
Leerlingmediatie 
Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Ze leggen er de basis voor hun verdere maatschappelijke ontwikkeling. Ze leren waar hun grenzen liggen en hoe ze die, onder meer door samen te werken, kunnen verleggen. Dit gaat alleen niet altijd zonder conflict. Conflicten of meningsverschillen kunnen gaan over het niet nakomen van afspraken tijdens een spel, discussie over de verdeling van voetbalploegen, een duw tijdens het spelen,  buitensluiten, ruzie over het materiaal om mee te spelen, roddelen…..
Om de leerlingen zelf de verantwoordelijkheid te leren nemen voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein gaan wij gebruik maken van leerlingmediatie. Het doel van mediatie is dat leerlingen leren om conflicten te helpen oplossen. Het idee is niet dat er minder conflicten komen, maar dat conflicten constructiever worden benaderd. 
Komend schooljaar worden leerlingen uit groep 7 en 8 die zich daarvoor aanmelden, opgeleid tot mediator. De opleiding zal 3 middagen duren. We starten daar deze en volgende week al mee zodat we in het nieuwe schooljaar direct kunnen starten.
Leerling mediatoren kunnen tijdens de pauzes helpen bij een conflict van andere kinderen. Ze zijn zichtbaar door een gekleurd hesje en hun foto hangt bij de ingang van de school. Leerkrachten kunnen leerlingen met een conflict doorsturen naar de mediatoren. Op een rustige plek voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te lossen. 
We vinden dat deze vorm van mediatie goed aansluit bij het Eigenaarschap Leren Ontwikkelen, waarmee we  in de klas en in het leren volop bezig zijn.

samen.PNG

Jaarovergang ouderportaal
Volgende week wordt de jaarovergang van ouderportaal uitgevoerd. Omdat u dan wellicht geen toegang meer hebt tot de fotoalbums raden wij u aan - als u foto's van schooljaar 2019 - 2020 wilt downloaden - dit vóór maandag 6 juli a.s. te doen.

Blokfluitlessen in Venray

IMG-20200626-WA0000.jpg