Nieuwsbericht (week 26)

25-06-2020
Ontwikkelklappers van de leerlingen
Vandaag krijgen de kinderen hun ontwikkelklappers mee. 
Voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8 staat er een verslag in van de leerkracht over het gedrag en de werkhouding plus een overzicht van de leerontwikkeling van het kind. Het verslag bevat ook de koppen: "verslag van de leerling" en "ouders". Graag willen we jullie vragen dit gedeelte thuis (met pen) in te vullen. De leerkracht zal naar deze punten vragen tijdens het ouder-kind gesprek begin juli.
De kinderen van de groepen 1-2 (op de kinderen die net op school zijn na) krijgen hun ontwikkelklapper met hun rapport mee naar huis. Voor de leerlingen van  groep 1 wordt er dit jaar geen ouder-kindgesprek meer  gehouden, voor de kinderen van groep 2 wel. 
Op maandag 6 juli willen we graag alle ontwikkelklappers met het door jullie ondertekende verslag/rapport weer terug op school hebben. De leerkracht zal eventueel belangrijke opmerkingen op het verslag aanvullen en ook ondertekenen. 
De leerlingen van groep 8 hoeven hun klappers uiteraard niet in te leveren.
Morgen, 26 juni, kunt u via ouderportaal vanaf 19.00 uur zich inschrijven voor de ouder-kindgesprekken. U heeft tot uiterlijk zondagavond de tijd om u in te schrijven. Maandag 29 juni of dinsdag 30 juni volgen de uitnodigingen voor de Meet via de agenda van de kinderen. Uitnodiging voor de Meet wordt via Agenda gedeeld met het mailadres van de kinderen. Ze loggen dus op de door hen ingeplande tijd in via Meet, zoals ze ook deden tijdens het thuiswerken. 

rapport.PNG

Beste ouders,
Ook de oudervereniging van Coninxhof heeft te maken gehad met alle regels omtrent het COVID-19 virus. Vergaderingen konden niet doorgaan, en ook geplande evenementen (bv schoolreisje) konden in de tweede helft van het schooljaar helaas geen doorgang vinden. Hierdoor is er binnen de OV budget over, waarover wij u graag willen informeren.
1. De OV zal het budget wat niet gebruikt is vanuit de ouderbijdrage in het jaar 2019 - 2020 doorschuiven naar het jaar 2020 - 2021.
2. De OV zal aan het begin van het schooljaar 2020-2021 samen met school evalueren wat er met het overgebleven budget van 2020-2021 extra zal
    worden gedaan voor de schoolkinderen. 
Het overgebleven budget zal dus NIET worden gebruikt voor school maar voor activiteiten die de OV initieert (bv schoolreisje), dit zal ook terug te zien zijn op de jaarrekening van de OV. Verder zullen wij aan het begin van het schooljaar 2020-2021 u verder informeren over de contributie van het aankomend schooljaar. Wij hopen u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan willen wij jullie doorverwijzen naar de klassenouders of kunt u een email sturen naar oudervereniging@coninxhof.nl 

Met vriendelijke groet,
OuderVereniging Coninxhof