Nieuwsbericht (week 25)

18-06-2020
Aangepast advies voor kinderen met neusverkoudheid
Zoals u afgelopen woensdag heeft kunnen lezen zijn er persberichten gepubliceerd waarin stond vermeld dat kinderen tot 6 jaar naar school mogen wanneer er sprake is van neusverkoudheid. Inmiddels heeft het RIVM en de PO raad daarover ook gepubliceerd en middels dit bericht willen we u hierover informeren.
Update PO raad 17 juni:
Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 en 5 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school. Hierbij willen we benadrukken dat het van belang blijft dat u als ouder alert blijft op andere (bijkomstige) symptomen en bij twijfel uw kind thuis houdt. Meer informatie vindt u op: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/wat-te-doen-bij-snotneuzen-en-snottebellen 
en 
https://lci.rivm.nl/nieuws/adviezen-voor-wering-van-kinderen-met-neusverkoudheid-aangepast-voor-kindercentra-en-groep-1.

Laatste schooldag / calamiteiten dag
Op vrijdag 10 juli is in onze jaarplanning de calamiteiten dag opgenomen. Op deze dag zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten vergaderen die dag, ronden het huidige schooljaar af en treffen de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Binnen SPOV is afgesproken dat we de jaarplanning blijven handhaven. De leerlingen zijn dus op deze dag vrij. 

Afspraken m.b.t. (t)huiswerk
Door ziekte van een leerling of ziekte van een van de gezinsleden kan het voorkomen dat leerlingen thuis moeten blijven gezien de huidige coronamaatregelen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen toch thuis aan de slag kunnen met schoolwerk is er in het team het volgende afgesproken:
- Het rooster van welke lessen zij kunnen maken wordt geplaatst op Google Classroom of via de mail verstuurd naar de desbetreffende leerling(en);
- Online lessen via Gynzy, Squla en Nieuwsbegrip online;
- Er worden geen schoolmaterialen/-spullen mee naar huis genomen of verstuurd via de mail.
Op deze manier hanteren we in alle groepen dezelfde afspraken m.b.t. (t)huiswerk. 

huiswerk.PNG

Schoolplein

We hebben fantastisch nieuws! Het nieuwe schoolplein zal eindelijk in de zomervakantie worden gerealiseerd. Vanwege het sluiten van de scholen en de coronamaatregelen konden de plannen niet worden uitgevoerd in april. De planning is nu om begin augustus te starten met de werkzaamheden zodat bij de start van het nieuwe schooljaar het schoolplein is gerealiseerd. In de zomervakantie zullen we geen beroep doen op ouderhulp. De heren van de Kiwanis hebben aangeboden om een dag te komen helpen waardoor dezelfde plannen kunnen worden uitgevoerd. Daar zijn we ontzettend blij mee! We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Jeugd Sport Kennismakingsdagen-trainingen bij SV Venray gaan door
Sinds enkele weken wordt er weer getraind bij SV Venray. Alle leden zijn blij dat ze weer mogen trainen. SV Venray zorgt, samen met de ouders, 
voor het borgen van de richtlijnen en maatregelen van het RIVM.
SV Venray neemt ieder jaar deel aan het gemeentelijk project Jeugd Sport Kennismakingsdagen. In maart stonden hiervoor voetbaltrainingen gepland, maar die gingen helaas niet door vanwege de Corona-maatregelen. Nu de jeugd weer mag sporten, heeft ook SV Venray dit initiatief weer opgepakt en organiseert het opnieuw de proef voetbaltrainingen. De geplande data hiervoor zijn zaterdag 20 en 27 juni 2020 van 9.00 uur tot 10.00 uur. Aanwezig zijn om 8.45 uur bij het sportveld van SV Venray.
Kinderen in de basisschool leeftijd die zich nog niet hebben opgegeven en toch graag mee willen doen, zijn van harte welkom. Aanmelden kan via het mailadres info@svvenray.nl.

voetbal.PNG