Nieuwsbericht (week 8)

20-02-2020
Inleveren rapportklappers    
Wij vragen u de rapportklappers uiterlijk vrijdag a.s. in te leveren bij de leerkrachten. Bedankt voor uw medewerking.

Informatie m.b.t. het carnavalsfeest
Op vrijdagmorgen 21 februari barst op Coninxhof het feestgedruis los! Samen met prins Jens en vorst Syl maken we er een geweldige ochtend van. Hoe gaat dit feestje eruit zien?
We starten deze morgen om 8.30 uur. Nadat de kinderen in de klas zijn geweest, starten we met de optocht door de wijk. Het is leuk als er veel publiek langs de kant van de weg staat. Dus beste ouders, opa’s, oma’s, buurvrouwen, buurmannen en andere vrienden en kennissen: komt dat zien!!! U vindt de route in de bijlage. Let op: de route van de optocht wijkt af met die van eerdere jaren!
Aansluitend vinden de optredens in de aula plaats. Deze zullen duren tot 12.00 uur. Ook ouders zijn welkom tijdens deze optredens. Voor de kinderen is het natuurlijk leuk als ouders ook verkleed naar Coninxhof komen. Ook zullen gasten zoals bijv. de (jeugd)prins onze school bezoeken. U vindt een overzicht van de optredens in de bijlage. Om teleurstellingen te voorkomen, willen we aangeven dat het mogelijk is dat de geplande volgorde af kan wijken.
Tijdens deze morgen zullen er foto’s gemaakt worden van de optocht en de optredens. Deze foto’s zullen naderhand op ouderportaal geplaatst worden.
Enkele spelregels en verzoeken m.b.t. dit carnavalsfeest:
* Confetti, serpentines en spuitbussen zijn binnen niet toegestaan.
* Schietgeweren, pijlen en andere gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan.
* Wilt u a.u.b. op voorwerpen zoals een toverstaf, hoedjes, e.d. de naam vermelden?
* De kleuters mogen in het vierkant dat van banken gemaakt is, hossen en dansen.
* Wilt u er rekening mee houden dat u niet in het zicht van kinderen staat?
* Na het feest gaan de kinderen eerst mee de klas in.

Nieuwe digiborden
Vorige week hebben maar liefst 4 groepen een nieuw digibord ontvangen. Deze borden zijn verrijdbaar, in hoogte verstelbaar en in groep 1-2 zelfs kantelbaar! Zo ontstaat er een 'computertafel'. De nieuwe borden hebben veel mogelijkheden voor (inter)actief leren. Binnenkort ontvangen we ook bij elk digibord een move-camera waarmee bewegend leren gestimuleerd wordt. 

digibord.PNG

Even voorstellen
Beste ouders en kinderen van Coninxhof,
Graag wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben Hanneke Klomp en na de carnavalsvakantie ben ik de nieuwe Intern Begeleider hier op school. Ik ben getrouwd, heb zelf 3 kinderen en woon in Venray. Inmiddels werk ik al vele jaren in het onderwijs en heb ik ervaring als Intern Begeleider op diverse scholen in de regio Venlo en Venray. Op dit moment ben ik nog werkzaam op Sbo Focus. Maar na de vakantie dus op Coninxhof. Ik ben in principe op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig en mijn deur staat (bijna) altijd open. Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te ontmoeten!

Vriendelijke groet,
Hanneke