Nieuwsbericht (week 7)

13-02-2020
Herinnering
Zoals u heeft kunnen lezen, heeft onze intern begeleider Ingrid Dekker-Schut een nieuwe baan. Haar laatste werkdag is op donderdag 20 februari. Voor ouders is de gelegenheid om volgende week dinsdag 18 februari of donderdag 20 februari bij haar binnen te lopen om haar persoonlijk te bedanken.

Carnaval
Vrijdagmiddag 21 februari vieren we carnaval op school tot 12.00 uur. Vanaf 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij en begint de carnavalsvakantie. 

Schoolplein
Voor de hulpdag op zaterdag 4 april zijn we nog op zoek naar een aantal ouders die ons willen komen helpen. We hebben al aanmeldingen mogen ontvangen waar we ontzettend blij mee zijn. We hopen met nog wat meer handen meer werk te kunnen verzetten. Deze klusdag start om 8.30 uur en duurt tot uiterlijk 14.00 uur.
Opgeven kan bij Daniëlle Wijnen: d.wijnen@spovenray.nl

plein.PNG

Praktisch verkeersexamen 27 en 28 mei a.s.
Groep 7 doet zoals elk jaar mee aan het praktisch verkeersexamen, op 27 en 28 mei. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Bij deze vraagt VVN Venray of u vrijwilliger wilt zijn op een controlepost. Vanzelfsprekend zijn er weer genoeg controleposten nodig voor deze twee dagen. De vraag dan ook aan iedere school om deze vraag nu al bij ouders en/of grootouders neer te leggen. Oudere broer/zus, neef/nicht, buurman/buurvrouw, oom/tante enz. zijn natuurlijk ook van harte welkom om te komen helpen! Willen en kunnen ze komen helpen tijdens één of twee dagen? Heel graag! Per dag zijn er ongeveer 20 controleposten die bemand moeten worden.
Opgeven bij w.franssen@spovenray.nl. We hopen op veel aanmeldingen!

verkeer.PNG

Leerlingpanel
Afgelopen week heeft het leerlingpanel weer plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook een hele tijd over het schoolplein gesproken en onze plannen met de leerlingen gedeeld. Zij presenteren dit vervolgens weer in de groepen zodat alle leerlingen zien wat de plannen zijn. Uiteraard hebben we rekening gehouden met het feit dat de gemeente heeft aangegeven dat onze school op de nominatie staat voor ver- of nieuwbouw. Vrijwel alle materialen en toestellen zijn daarom ook verplaatsbaar mocht dit in de toekomst nodig zijn. Het verslag van het leerlingpanel staat in de boekenkast van het ouderportaal. Bijgaand een korte foto-impressie van de plannen voor het schoolplein.