Terugblik stakingsdagen met een groots dank-je-wel!

31-01-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen twee dagen hebben we op Coninxhof stilgestaan bij de onderwijsstaking in Nederland. Dit hebben we niet alleen gedaan en we hebben ontzettend veel steun én extra handen in de klas mogen ontvangen van ouders en gastdocenten. We zijn hen ontzettend dankbaar! Vele handen maken tenslotte gelukkige leraren! 

We hadden deze onderwijsstaking de behoefte om ons prachtige vak positief in beeld te brengen. Vanaf donderdagochtend was de positiviteit duidelijk te merken onder team en leerlingen. Op donderdagochtend zijn we gestart met een korte presentatie in de aula over de onderwijsstaking. Wat houdt staken in, wat vinden de leerkrachten en wie is minister Slob en wat zegt hij. Vervolgens hebben de groepen samen met de Keg een protestmars gehouden rondom de school en hebben we duidelijk ons ongenoegen laten blijken. Leerlingen hebben aansluitend met stoepkrijt op het schoolplein geschreven waarom extra geld in het onderwijs zo ontzettend belangrijk is en hoe graag we meer ‘juffrouw Ankes’ willen. 

In de klassen zijn er deze twee dagen diverse gastlessen verzorgd door ouders en gastdocenten. Leerlingen hebben o.a. les gekregen over werken in het bedrijfsleven, werken in de zorg of bij de politie. Ook zijn er dansworkshops, creatieve activiteiten en lunches verzorgd. Deze twee dagen zijn afgesloten met een spelletjesochtend- of middag met (groot)ouders. De leerlingen hebben genoten van alle activiteiten en ontzettend veel geleerd tijdens de gastlessen. 

We vinden het fantastisch om te zien dat zoveel ouders bereid zijn geweest om tijdens de afgelopen dagen voor extra handen te zorgen. Natuurlijk realiseren we ons heel goed dat dit geen structurele oplossing is en er vanuit de regering veel meer nodig is. Onze leerlingen, uw kinderen, en alle andere leerlingen in Nederland verdienen heel goed onderwijs waarin er kwalitatieve, enthousiaste leerkrachten voldoende beschikbaar zijn en er extra ondersteuning voor leerkrachten en leerlingen aanwezig is! Al is Coninxhof een kleinschalige school, we hebben geprobeerd om een groots signaal af te geven. 

We willen via deze weg u nogmaals ontzettend bedanken voor alle hulp en steun deze dagen. Dit waarderen we enorm!
De foto's van alle activiteiten staan in het fotoalbum van de stakingsdagen.

Met vriendelijke groet,

Team Coninxhof