Nieuwsbericht (week 5)

31-01-2020
Aanmelding nieuwe leerlingen
Maandag jl. zijn 23 nieuwe leerlingen voor het komende schooljaar aangemeld en wellicht volgen nog enkele aanmeldingen. We zijn blij met dit mooie aantal.

Afscheid van Ingrid op 20 februari a.s.
Zoals u weet heeft onze intern begeleider Ingrid Dekker-Schut per 1 maart een nieuwe baan. Op donderdag 20 februari is haar laatste werkdag. We hebben deze middag een feestelijk programma met alle leerlingen om haar in het zonnetje te zetten en haar te bedanken voor haar inzet op Coninxhof. Er zal geen receptie plaatsvinden, maar indien u het prettig vindt bent u uiteraard van harte welkom om uiterlijk 20 februari bij Ingrid binnen te lopen en haar een hand te geven. Dit zal ze enorm waarderen! 

vertrek.PNG

Gang van zaken rond oudergesprekken 
Op vrijdag 7 februari om 19.00 uur kunnen de ouders middels Ouderportaal intekenen voor het rapportgesprek op dinsdag 11 februari of woensdag 12 februari. Alle gesprekken zijn met kinderen. Indien u niet intekent, zal de leerkracht het gesprek zelf inplannen.

De kleuters die in september, oktober of november 2019 ingestroomd zijn en die dit jaar nog geen startgesprek hebben gehad, krijgen nu een startgesprek en ontvangen de volgende keer het rapport. De kleuters die in december 2019 of januari 2020 op school zijn gekomen, hebben nu nog geen gesprek en ontvangen dit keer nog geen uitnodiging. Zij krijgen in juni het startgesprek. Wilt u s.v.p. de rapportklapper (tijdens het rapportgesprek) mee brengen.

Opgeven voor Kienderoptocht op 23 februari a.s. kan nog!
Zondag 23 februari is het weer zover, de kienderoptocht. Graag willen we met Coninxhof weer meelopen. Op woensdag 5 februari en woensdag 12 februari wordt er geknutseld in de aula om er mooi uit te zien. Ouders helpen hun kinderen hierbij. Lijkt het je leuk om mee te lopen? Geef je dan uiterlijk vrijdag 31 januari op via de bijgevoegde brief of via hmschutte@hotmail.com.

carnaval.PNG

We zijn nog op zoek naar lege flessen voor het carnavalsfeest
Voor het carnavalsfeest op vrijdag 21 februari zijn we op zoek naar lege frisdrankflessen met dop. Van wie zouden we deze mogen hebben zodat we hier tijdens het carnavalsfeest ranja in kunnen doen? Deze lege flessen kunnen ingeleverd worden bij juf Marie-Regine. Alvast heel erg bedankt!

Kies Techniek 2020 op 14 maart a.s.
Voor de bedrijvendag van Kies Techniek 2020 opent Interal in Venray op zaterdag 14 maart a.s. de deuren voor het grote publiek. Geïnteresseerden zijn dan van harte welkom om een kijkje te nemen. Het thema van dit jaar: techniek is een feest. In de bijlage leest u alle info.

techniek.PNG