Nieuw: dagopvang bij KC Veltum

19-12-2019

Nieuw aanbod: Dagopvang bij KC Veltum

Vanaf maart 2020 is er op kinderopvanglocatie KC Veltum in de wijk Veltum ook dagopvang mogelijk. Dit aanbod is een aanvulling op de al bestaande peuteropvang en de voor- en naschoolse opvang.

Kinderopvang 't Nest is al langer actief in Venray en omgeving. In het huidige aanbod bleek dat er groeiende vraag was naar opvang, zowel in buitenschoolse opvang als in peuteropvang. In overleg met de scholen is daarom de mogelijkheid bekeken om bij KC Veltum ook dagopvang te gaan starten. Hier blijkt voldoende animo voor te zijn. Vandaar de keuze om per maart 2020 het opvangaanbod uit te breiden met dagopvang. Dit betekent dat u ook kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar een dagdeel of een hele dag naar KC Veltum kunt brengen. 

Inschrijven voor dagopvang op deze locatie is vanaf nu mogelijk via deze link (https://www.kinderopvanghetnest.nl/inschrijven-2017). 

Heeft u vragen over dagopvang op deze locatie? Neem dan contact op met 't Nest.