Nieuwsbericht (week 48)

28-11-2019
Inspectiebezoek
Afgelopen maandag heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. Het betrof hier een thema onderzoek waarbij er vooral is gekeken naar de manier van lesgeven. Door gesprekken met het MT, klasbezoeken en gesprek met de leerkrachten heeft de onderwijsinspecteur een beeld gevormd van het didactisch handelen (de manier van lesgeven) op onze school. De inspecteur was tevreden en zag duidelijk veel elementen van onze manier van lesgeven, Eigenaarschap Leren Ontwikkelen, terug. Daar zijn we erg blij mee! Omdat het een thema onderzoek betrof, komt er geen verslag of beoordeling van. De inspectie gebruikt deze thema onderzoeken voor hun jaarverslag om een beeld te krijgen van de scholen op verschillende onderdelen.
Wij zijn in ieder geval trots op Coninxhof en haar team! 

pauw.PNG

Sinterklaas bezoekt Coninxhof op 4 december
Op woensdag 4 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. We zullen Sinterklaas samen met de kinderen op de speelplaats opwachten. Ook u mag hier buiten bij aanwezig zijn. Daarna zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 5 Sinterklaas verblijden met hun optredens in de aula. De groepen 6 t/m 8 zullen aan de slag gaan met hun surprises. Uiteraard brengt Sinterklaas ook een bezoek aan elke groep.
Op vrijdag 6 december zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Op maandag 9 december mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op eigen risico een cadeautje mee naar school toe nemen. Wilt u ervoor zorgen dat dit cadeautje voorzien is van de naam? Alvast heel erg bedankt!
Wij wensen u en uw kind een fantastische Sinterklaastijd toe!  

Inrichting school
Vorige week hebben we u middels de nieuwsbrief al geïnformeerd over de nieuwe aankleding en inrichting van de school. De afgelopen week is er ontzettend hard gewerkt en het resultaat mag er wezen. Deze week is de hal opnieuw ingericht, het Coninxhof bos is 'geplant' en zijn nieuwe zit- en werkplekken gerealiseerd. Tevens is een design wand in de aula geplaatst en dit maakt het plaatje helemaal compleet. Met deze afbeelding hebben we onze onderwijsvisie proberen te vangen: Eigenaarschap Leren Ontwikkelen. Deze foto spreekt ook leerlingen van alle leeftijden aan en iedereen kan daar zelf een verhaal bij bedenken. Voor ons staat de boom voor samen én zelf bepalen hoe hoog je in de boom klimt, je (leer)weg uitstippelen en in de toekomst kijken. Op ontdekking gaan, oefenen en proberen. Zo kom je steeds hoger in de boom. De boom staat voor groei en ontwikkeling maar ook een duidelijke en veilige basis. Wij zijn ontzettend blij met deze verandering en trots op het resultaat! 
Ook nieuwsgierig? Loop gerust eens binnen! U bent van harte welkom! 

image (1).pngimage.png