Nieuwsbericht (week 45)

07-11-2019
Herinnering invullen tevredenheidspeiling
Mocht u nog niet toegekomen zijn aan het invullen van de tevredenheidspeiling, dan vragen wij u dit op korte termijn te doen. Om een juist beeld te krijgen van hoe u als ouders over onze basisschool denkt, is een zo groot mogelijke respons gewenst. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Sinterklaasperiode
Een leuke en spannende tijd breekt weer aan: de periode dat Sinterklaas ons land bezoekt. Van 11 november t/m 5 december is er weer een dagelijks Sinterklaasjournaal op t.v. te zien. De groepen 1 t/m 5 zullen hierbij aansluiten en ook dit Sinterklaasjournaal zoveel mogelijk bekijken.
Wij willen aan alle ouders vragen om uw zoon/dochter z.s.m. een (oude) schoen of laars welke voorzien is van de naam mee naar school toe te geven. Deze schoen blijft een tijd op school dus houd hier a.u.b. rekening mee.

Op woensdag 4 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. We zullen Sinterklaas samen met de kinderen op de speelplaats opwachten. Ook u mag hier buiten bij aanwezig zijn. Daarna zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 5 Sinterklaas verblijden met hun optredens in de aula. De groepen 6 t/m 8 zullen aan de slag gaan met hun surprises. Uiteraard brengt Sinterklaas ook een bezoek aan elke groep.
Op vrijdag 6 december zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Op maandag 9 december mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op eigen risico een cadeautje mee naar school toe nemen. Wilt u ervoor zorgen dat dit cadeautje voorzien is van de naam? Alvast heel erg bedankt!
Wij wensen u en uw kind een fantastische Sinterklaastijd toe!

sint.PNG

Een verzoek van de oudervereniging
We willen de school gezellig aankleden voor de sinterklaastijd. Kunt u ons vrijdag a.s. vanaf 08.30 uur helpen de school te versieren ?
Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie.

Op zoek naar doosjes chocolade letters
Voor een activiteit heeft juffruw Marie-Regine doosjes van chocolade letters nodig. U doet haar een groot plezier als u deze bij haar wilt afgeven.

Ouderavond 5 november j.l.
Dinsdagavond vond de thema ouderavond plaats 'Ik kan het (nog) niet, maar ik kan het wel leren!'. We hebben vele positieve reacties mogen ontvangen na afloop. Daar zijn we blij mee! 
De avond stond onder meer in het teken van vaardigheden die nodig zijn om tot leren te komen, eigenaarschap in leren en opvoeding en de groei- en vaste mindset. We danken onze gastspreker Kris voor deze interessante avond en de ouders voor hun komst! Op verzoek delen we de presentatie van de avond en bijbehorend filmpje (Groeimindset tegenover vaste mindset).

Tijdens deze ouderavond hebben we onthuld wat de nieuwe naam is van onze onderwijsontwikkeling: Eigenaarschap Leren Ontwikkelen.
Voorheen heeft u wellicht gehoord dat we bezig zijn met formatief evalueren. We vonden dit echter een moeilijke term en begrijpen als dit (nieuwe) ouders weinig zegt. Vandaar de term: Eigenaarschap Leren Ontwikkelen (ELO). We hebben voor deze naam gekozen omdat het duidelijk maakt waar we voor staan: Eigenaarschap, leren en ontwikkelen. Tevens willen we eigenaarschap bij leerlingen ontwikkelen en kunnen de woorden dus afzonderlijk van elkaar en als zin gelezen worden. Vanaf nu zult u wellicht vaker deze term horen of de afkorting voorbij zien komen. 

leren.PNG

Ouderpanel
Bijgaand het verslag van het ouderpanel van 28 oktober j.l.

Tafeltennistoernooi Kerst/Nieuwjaar Red Stars
Hierbij ontvangt u de uitnodiging en alle benodigde informatie over het tafeltennistoernooi van Red Stars, dat op 2 en 3 januari 2020 georganiseerd wordt.