Nieuwsbericht (week 35)

29-08-2019

Beste ouders,

Op woensdag 11 september zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden van de OuderVereniging (OV) van Coninxhof. Tijdens deze ALV wordt gekeken naar de financiële situatie van de OV. De ALV start om 20.00 uur en opvolgend hieraan vindt de eerste OV vergadering van het nieuwe schooljaar plaats. 
Middels deze brief willen wij u als ouders uitnodigen voor de ALV. Indien er ouders zijn die graag hun steentje willen bijdragen aan de OV, dan zijn deze ook op 11 september 2019 om 20:00 van harte welkom om de OV vergadering bij te wonen.
De kerntaken van de OV zijn:
• Het verdelen van de ouderbijdragen.
• Een meedenkende rol naar school met zaken die vooral kind / ouder aangaan.
• Het ontlasten van de school met de organisatie van een aantal activiteiten zoals:
o Kerstfeest
o Sinterklaasfeest
o Avond 4 daagse
o Carnaval
o Schoolreis

Voor verdere vragen kunt u ten alle tijden een email sturen naar oudervereniging@coninxhof.nl

Met vriendelijke groet,

De Oudervereniging

Voorstellen nieuwe leerkracht groep 6
Hierbij zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Judith van Dijck. Na 18 jaar werkzaam te zijn geweest op basisschool De Bongerd heb ik dit schooljaar vrijwillig de overstap gemaakt naar Coninxhof. Met veel plezier heb ik al die jaren op De Bongerd gewerkt maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik heb gewerkt in de groepen 3 t/m 8. Dit schooljaar werk ik op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 6.
Ik ben 41 jaar en woon met mijn man en twee kinderen in Leunen. Mijn dochter Tessa is 11 jaar en start dit jaar op het Raayland. Mijn zoon Loek is 8 jaar en zit in groep 5 van de Meent. Hardlopen is mijn grootste hobby. Verder wandel ik graag en lees ik geregeld een goed boek. Samen met mijn duo-partner Danielle Emonds gaan we er een fijn schooljaar van maken in groep 6. We komen elkaar vast en zeker nog eens tegen.

rennen.PNG

Venrayse Singelloop
Op zondag 6 oktober is de 6e editie van de Venrayse Singelloop. U kunt uw kind(eren) hiervoor opgeven. In de bijlage vindt u meer informatie hierover.
Let op; opgave voor deelname gaat deze keer niet via school, maar via het mailadres wat in de bijlage staat.

Bericht van het gezinscoach Venray team
Het Gezinscoach Venray team organiseert een avond voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar over hoe je kan leren door te ervaren en te bewegen. Kinderfysiotherapeute, psychomotorisch remedial teacher en docente Hanneke Poot zal ons meenemen in een interactieve presentatie over de sensomotorische ontwikkeling. Bewegen staat aan de basis van alles wat een kind gaat leren: vanaf heel klein tot volwassen leeftijd doe je ervaring op over jezelf en alles om je heen. Deze avond gaat over de fasen in de sensomotorische ontwikkeling en het belang voor de verdere ontwikkeling. Hanneke Poot geeft tips hoe je als ouder invloed hebt op de manier waarop je kinderen zich ontwikkelen. Zo leren we bewust kijken naar het bewegen van zuigelingen, peuters en oudere kinderen en krijgen we ideeën over spelletjes en activiteiten die de kinderen kunnen steunen in hun ontwikkeling. Jullie zullen zien dat leuk en nuttig heel goed samen gaan!
Voor wie: alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
Wat: lezing Hanneke Poot over sensomotorische ontwikkeling.
Waar: MFC Leunen, Albionstraat 26, Leunen.
Wanneer: donderdag 3 oktober om 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Kom je ook?
Informatie en aanmelden: Entree is gratis. Aanmelden kan tot 23 september, via www.synthese.nl onder het kopje aanbod en inschrijving. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nancy Jansen 088 4653575.
Er is plaats voor maximaal 150 mensen, dus geef je snel op! Aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst. Graag individueel opgeven.

bewegen.PNG

Schoolatletiekdag
Vorig jaar kon de traditionele School-atletiekdag voor de Venrayse basisscholen helaas niet doorgaan vanwege het geringe aantal inschrijvingen.
Recentelijke navraag bij enkele scholen maakte duidelijk dat ook dit jaar bijna zeker dezelfde problematiek als vorig jaar belemmerend zal werken op de omvang van de inschrijvingen: de stringente taak- en urentoewijzing aan de leerkrachten en de beschikbaarheid/bereidheid van ouders/stagiaires, zowel tijdens het inschrijftraject als bij de begeleiding op de wedstrijddag. Reden om u nu reeds te laten weten dat ook dit jaar er geen School-atletiekdag zal zijn.