Nieuwsbericht (week 24)

13-06-2019
Terugblik feest
Het team kijkt samen met de kinderen terug op een fantastische feestweek! We willen nogmaals iedereen bedanken, die gezorgd heeft dat dit zo'n fijne week geworden is.

Ouderavond groepssamenstelling
De ouderavond over de groepssamenstelling van het komende schooljaar vindt plaats op 19 juni a.s. om 19.30 uur in de aula. We nodigen u hierbij van harte uit.

groepen.PNG

Plusgroep schooljaar 2019 - 2020
Yvonne Hebben was de afgelopen periode de plusgroepleerkracht. M.i.v. het nieuwe schooljaar gaat zij werken met groepen volwassen anderstaligen op de Gilde Educatie. Wij wensen haar daar een fijne tijd toe. 
Dit betekent ook dat Yvonne in het nieuwe schooljaar niet meer met de kinderen van de plusgroep zal werken. Samen met De Keg zijn wij in overleg wie de plusgroep in 2019 - 2020 gaat begeleiden. Indien hier meer over bekend is laten wij u dit weten.

Enquête invoering continurooster
In de bijlage leest u de evaluatie van het continurooster. Hartelijk dank voor het invullen van de enquête. De enquête is in het team en in de MR besproken.

Roefeldag groep 8
In 2 bijlages treft u informatie aan over de Roefeldag op 14 juni a.s.

Schoolreis groepen 1 t/m 7
Op maandag 24 juni 2019 gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. We gaan gezamenlijk als school naar DippieDoe in Best. Zie: http://www.dippiedoe.nl/. Groep 1 t/m 5 zal in groepjes rondlopen met bij elk groepje een begeleider. Groep 6 en 7 mogen alleen rondlopen.
De kinderen komen om 8.30 uur op school. De bus zal vertrekken vanaf de Veltumse Kleffen om 8.45 uur. We zullen rond 15.30 uur op school terug zijn. Tip: licht opa en oma en/of de BSO in over de latere terugkeer.
De kinderen moeten brood, drinken en fruit meenemen. Ze krijgen ook van school een snoepje. Snoep (en chips valt onder snoep!) en geld mogen niet mee.
Ook willen we u vragen om uw kind makkelijke kleding en goede schoenen aan te doen (GEEN slippers) en bij mooi weer van te voren in te smeren met zonnebrandcrème en deze ook mee te geven. Denkt u eraan om de naam op de spullen te noteren? De kleding kan vies worden dus houd hier a.u.b. rekening mee.
Indien uw kind wagenziek is, geef dit dan tijdig aan de leerkracht door. In dat geval is het ook handig om een (plastic) tas aan uw zoon/dochter en eventueel een pilletje voor wagenziekte mee te geven.

In geval van nood kunt u school bellen (0478-569233).

Met vriendelijke groet,
team Coninxhof en de schoolreiscommissie

schoolreis.PNG

Korfbalclub Oranje-Wit
In de bijlage treft u een flyer aan van de korfbalclub Oranje-Wit.
 
'Ik kan het (nog) niet, maar ik kan het wel...
Agenda
17oktober2019
Herfstvakantie
18oktober2019
Herfstvakantie