Nieuwsbericht (week 6)

07-02-2019
Vakantierooster 2019 - 2020
Hieronder het vakantierooster voor komend schooljaar, 2019-2020. 6 december is een SPOV-studiedag. Extra vrije dagen en overige studiedagen voor Coninxhof zijn hierin nog niet meegenomen, deze moeten nog worden bepaald. Aan het eind van dit schooljaar zullen we u hierover informeren.

image.png

Fruit week 7
fruit week 7a.PNG


Kienderoptocht op zondag 3 maart
Zondag 3 maart is het weer zover, de kienderoptocht. Graag willen we met Coninxhof weer meelopen. Op woensdag 20 februari wordt er geknutseld om er mooi uit te zien. Lijkt het je leuk om mee te lopen? Geef je dan uiterlijk woensdag 13 februari op via de bijgevoegde brief of via hmschutte@hotmail.com. 

kienderoptocht.PNG