Artikel Coninxhof in vakblad

28-01-2019
Onlangs verscheen er een artikel in het onderwijsvakblad Jeugd School en Wereld (JSW). Hierin stond een artikel over formatief leren in de rekenles en het artikel gaat over onze school. Wellicht interessant voor u om te lezen hoe wij formatief leren in de rekenles, met andere woorden: hoe krijg je (naast de standaard toetsen) de ontwikkeling van leerlingen in beeld? 
Het artikel is als bijlage toegevoegd. 

Formatief leren Coninxhof JSW jan2019.pdf