Nieuwsbericht (week 4)

21-01-2019
Buitenspel
Op dit moment zijn we als team niet helemaal tevreden over het vrije spel tijdens de pauzes. Een groot aantal leerlingen speelt prettig samen, maar er is ook met regelmaat onprettig duw-, stoei- of trekspel. De leerlingen van het leerling panel wilden het buitenspel ook bespreken en zij gaven aan dat het buitenspel niet altijd prettig verliep. Dat heeft ons als team doen besluiten om de volgende afspraken in gang te zetten:
- m.i.v. maandag 28 januari zullen we de komende paar weken tijdens de pauzes met het hele team buiten surveilleren
- we bespreken het omgangs-/pestprotocol in de groepen 4 t/m 8
- voor en na iedere pauze zullen we met de leerlingen vooruit en terugblikken
- we willen groep 8 betrekken in de verantwoordelijkheid waarbij groep 8 de opdracht krijgt om samen een goed plan aan te leveren over hoe het
  buitenspel voor alle groepen beter zou kunnen verlopen.
We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen zich veilig voelen in en om de school. Als team voelen we hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid en willen samen kijken hoe we het speelplezier van de kinderen weer kunnen bevorderen. 

buitenspelen.PNG

Fruit week 5
week 5.PNG

Hemelvaart

Op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei zijn de leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart. Mogelijk is dit niet duidelijk zichtbaar in de informatiekalender. De kalender staat ook op ouderportaal en de website.