Nieuwsbericht (week 50)

10-12-2018
Kerstviering 
Donderdag 20 december is de kerstviering in de Paterskerk. De kinderen worden om 17.30 uur in de kerk verwacht. Vooraan zijn banken gereserveerd voor de kinderen. De juf of meester wacht hier op uw kind. Alle kinderen van Coninxhof worden hierbij verwacht. Ook ouders, oma’s, opa’s, tantes; iedereen is welkom. In de viering doet elke groep een liedje of een toneelstukje. De viering duurt tot 18.30 uur. De kinderen worden na afloop opgehaald in de kerk. 
We zouden het ook leuk vinden als er ouders zijn die tussendoor willen optreden met bijv. een kerstliedje spelen op een instrument of zingen. Dit kun je doorgeven bij juf Vera: v.seijkens@spovenray.nl
We hebben er zin in! Tot dan!

kerst.PNG


Herinnering
Op vrijdagmiddag 21 december start om 12.00 uur voor alle leerlingen de kerstvakantie. Op vrijdagochtend is het gewoon les van 08.30 - 12.00 uur. De leerlingen eten deze dag dus ook niet op school.

Conciërge
Zoals u weet is Mario (onze conciërge) al een tijd afwezig i.v.m. ziekte. Bij deze willen wij u laten weten dat Mario na de kerstvakantie niet terug zal keren. In overleg met de Keg hebben we ervoor gekozen om één conciërge voor beide scholen aan te stellen. Jim, op dit moment conciërge op de Keg, heeft ons de laatste weken al goed goed geholpen. Hij zal na de kerstvakantie fulltime aan de slag gaan als conciërge van de Keg en Coninxhof.

Muzieklessen juf Auke
De muzieklessen die door juf Auke worden gegeven zijn van de maandag naar de vrijdag verplaatst. De muzieklessen worden nog steeds in alle groepen gegeven en vinden 1 x per 2 weken plaats. Aanstaande vrijdag (morgen) is de laatste les voor de kerstvakantie.

muziek december.PNG

Open dag
Op woensdag 19 december staat de tweede en tevens laatste open dag gepland voor onze school. Via de website en Facebook is al diverse informatie te vinden over deze open dag. Kent u ouders die onze school wil bezoeken? Wijs hen dan op deze open dag.
Uiteraard is het ook altijd mogelijk om buiten deze open dagen een afspraak te plannen.

Fruit week 51

fruit week 51.PNG


Afdeling Venray van Veilig Verkeer Nederland zoekt vrijwilligers
De afdeling Venray is druk doende om nieuwe vrijwilligers te werven voor zowel bestuursfuncties als voor de uitvoering van haar werkplan. Mochten er na de zomervakantie geen nieuwe bestuursleden zijn dan zal bezien worden hoe e.e.a. verder wordt uitgevoerd. Het praktische verkeersexamen komt dan wel in gevaar en wordt niet meer in Venray uitgevoerd. Voor de bestuursfuncties betekent dit 3 à 4 keer per jaar overleggen à 2 uurtjes en het bijwonen van de VVN districtsvergadering (2 x per jaar). Ook zoekt de afdeling nog een website beheerder. U kunt u opgeven of info opvragen bij Martin Wijnhoven, mewijnhoven@home.nl