Nieuwsbericht (week 46)

15-11-2018

Ouderpanel

Op school hebben we naast een Oudervereniging (OV), Medezeggenschaspraad (MR) en een leerlingpanel ook een ouderpanel.
Het ouderpanel bestaat uit een vaste groep ouders die met ons meedenken over allerlei onderwerpen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals: ICT, aanschaf nieuwe methodes, gesprekken en rapporten, visie op leren van leerlingen op Coninxhof, etc. Daar waar een MR zich vooral richt op beleid en een OV zich met name richt op praktische zaken, is het ouderpanel vooral bedoeld als klankbord en het samen nadenken over genoemde onderwerpen. Het ouderpanel vindt 2 tot 3 keer per jaar plaatst. Het volgende ouderpanel staat gepland op woensdagavond 13 maart van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.

We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die graag met ons mee willen praten over het onderwijs op Coninxhof en deel willen nemen in het ouderpanel. Uiteraard is het ook mogelijk om een avond bij te wonen en eerst het ouderpanel te ervaren. Geïnteresseerd of vragen? Neem dan contact op met Daniëlle Wijnen (d.wijnen@spovenray.nl).

ouderpanel.PNG

 

Verslag ouderpanel 8 november jl.

Het verslag van het ouderpanel staat in de boekenkast in ouderportaal.

 

Nieuwe mailadressen

Afgelopen vrijdag zijn alle mailadressen gemigreerd. Dit betekent dat alle teamleden een nieuw mailadres hebben. Hieronder een overzicht van de nieuwe mailadressen:

 

Dionne Donlou (directeur) d.donlou@spovenray.nl
Daniëlle Wijnen (locatieleider) d.wijnen@spovenray.nl
Ingrid Dekker (intern begeleider) i.dekker@spovenray.nl

 

Groep 1-2
Bea Linssen
b.linssen@spovenray.nl

Yvette Stoks y.stoks@spovenray.nl

Marie-Regine Poels m.poels@spovenray.nl

 

Groep 3
Mirande Loomans
m.loomans@spovenray.nl
Melissa van der Pasch m.vanderpasch@spovenray.nl
Daniëlle Emonds d.emonds@spovenray.nl

 

Groep 4
Bram Willems
b.willems@spovenray.nl

 

Groep 5

Nathalie Loenen n.loenen@spovenray.nl

Groep 6-7
Georg van den Heuvel
g.vandenheuvel@spovenray.nl
Vera Seijkens v.seijkens@spovenray.nl

 

Groep 8
Wendy Franssen
w.franssen@spovenray.nl

 

Infomail:   info@coninxhof.nl
MR         : mr@coninxhof.nl 
OV         : oudervereniging@coninxhof.nl  

mail.PNG


Berichten die naar de oude mailadressen worden gestuurd, komen binnen op het nieuwe mailadres. Toch vragen wij u om deze niet meer te gebruiken.
Uiteraard blijft de deur altijd open staan en kunt u ook via een afspraak, telefoongesprek of ouderportaal contact met ons opnemen.

 

Logopedist op Coninxhof

Vanaf volgende week is Kristel Hendrix, logopedist, op dinsdag en woensdag werkzaam op onze school. Hieronder stelt ze zich voor. Omdat ze in onderbouwklassen komt en in de school werkzaam is, willen we u hiervan op de hoogte brengen.

 

Beste ouders,

 

Mijn naam is Kristel Hendrix en ik werk als logopedist bij Logopedisch Centrum Blerick. Als logopedist begeleid en behandel ik kinderen met een taalachterstand en/of een taalstoornis. Vanaf volgende week kom ik in groep 1-2 extra taalondersteuning bieden voor de kinderen met een VVE-indicatie. VVE staat voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie. Deze indicatie wordt door het consultatiebureau afgegeven. Vanuit de gemeente worden er gelden vrijgemaakt voor de begeleiding van deze leerlingen.
 

Ik start 20 november en ben aanwezig op dinsdagmiddag en woensdagochtend. Ik begin met observeren in de klas. Vanaf de week daarna zal ik dan deze groepjes kinderen extra taalondersteuning bieden in aansluiting op het thema van school. Dat doe ik met allerlei taalactiviteiten, spelletjes enz. waarbij communicatie voorop staat. Natuurlijk zal er regelmatig overleg plaatsvinden met de leerkrachten. Als u als ouders vragen heeft kunt u te allen tijde via de leerkracht contact met mij opnemen.

Ik heb er zin in!

 

Schoolfruit

Morgen krijgen de leerlingen een kiwi aangeboden. Wilt u er aan denken de leerlingen hiervoor een lepeltje mee te geven. Volgende week worden onderstaande groenten/fruit geleverd.